Site Rengi


Prof.Dr. Atilla UYANIK

image_pdfimage_print

ÖZ GEÇMİŞ

 

I. KİŞİSEL

Ad, Soyad Prof.Dr. Atilla UYANIK
Doğum Tarihi 01.06.1964
E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr
Telefon

 

Fax

Mobile

0212 213 41 33

0212 556 06 49

0212 213 66 68

0532 323 79 02

II. ÖĞRENİM DURUMU

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Doktora
Bankacılık
Marmara Üniversitesi
1996
Y. Lisans
Mali Hukuk
Marmara Üniversitesi
1991
Lisans
İktisat
Marmara Üniversitesi
1988
Doctoral Research
Financial law
University of Southampton
1992
Doc. / Prof.
Maliye
ÜAK
2014

AKADEMİK     ÜNVANLAR :

Doç. Dr.                                 Maliye / Mali Hukuk          Bölüm Başkanı

 

III. GÖREVLER

AKADEMİK GÖREVLER

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 
Doç.  Dr.
KLU İİBF    MALİYE  BÖLÜM  BAŞKANI

2016-

 
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Hukuk Fakültesi

1995-7

 
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

1995-

 
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu

1997-

 
Öğr.Gör. Dr.
BAHÇEŞEHİR Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

2007-

 
Öğr.Gör. Dr.
KADİR HAS  ÜNİV. . Sosyal  Bilimleri Enstitüsü

2007-

 
Öğr.Gör. Dr.
MALTEPE  ÜNİV.  iib Fakültesi

2007-2011

 

Doç. Dr.
PMYO

2010-

 

Doç. Dr.
M.Ü. BSE-BSYO

2014-

 

İDARİ ve DİĞER GÖREVLER

 
Yeminli Mali Müşavir – Kurucu Ortak
ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.  
Türkiye Temsilcisi-Affiliate
Prosavvy Consultansy  – US  
Oda Danışmanı ve Mali Mevzuat Platformu Yayın Kurulu Üyesi
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası  
Bilirkişi – KAYYIM-Uzlaştırmacı
İstanbul Adalet Sarayı  –  İstanbul Anadolu Adalet Sarayı  
Asil Üye
Maliye Bakanlığı İst. Defterdarlığı Takdir Komisyonu  
Yayın Kurulu Üyesi,Yazar
Hakemli Başar Mevzuat Dergisi , basarm.com.tr  
Yayın Kurulu Üyesi
Diyalog Aylık  Dergi, Süryay Yayınları  
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
BİLGİ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi TSRŞB,     Sigorta Araştırma   Dergisi  
Yönetim Kurulu Baş Danışmanı –  YMM ARTI FİNANS FAKTORİNG A.Ş.  
Yönetim Kurulu Üyesi  (Bağımsız Direktör)

Kazakistan Ziraat International Bank (KZİ BANK)

 
Etik Kurul Üyesi Sağlık bakanlığı, İstanbul 7 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  
Çalışma Grubu Üyesi
M.B. Vergi konseyi

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. A.Uyanık, Tax Avoidance and Evasion with Transfer Pricing”,  The Business Review, Cambridge is indexed in CABELL’S, ULRICH’S and PROQUEST’S (ABI) DIRECTORIES, Cilt 14, 72-80 pp., 2010.

A2. A.Uyanık, Teori ve Uygulamada Menkul Kıymetlerde Vergilendirmenin Tasarruf ve Yatırımlar Üzerinde ki Etkileri,  Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi “The Journal of Financial Researches and Studies” , ISSN, 1309-1123, c:1, Sayı: 1, July, Temmuz 2009

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1- A.Uyanık “Sigorta Sektöründe Vergilendirme   Etkilerinin  Ölçeğe Göre  Değerlendirilmesi” Bankacılık Ve Sigortacılık  Enstitüsüvebankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokuluuluslararası Finans Sempozyumu, 9-10 HAZİRAN 2005 , İstanbul, Turkiye.

 

B2. A.Uyanık,  “Structures And Integratıon Of The Taxatıon Systems And Taxatıon Of Fınancıal Instruments (Marketable Securıtıes) In The European Unıon And  Turkey”,  Vienna University of Economics and Business Administration (WU) , 2006 Finance Symposium,   25-26 May 2006, Istanbul Stock Exchange Market, İstanbul, Turkiye.

 

B3– A.Uyanık, I. Uitdebroeck “Structures And Integratıon Of The Taxatıon Systems And   Comparıson Of The Taxatıon Of Foreıgn Investment Between Belgıum   And Turkey”   T.R.Marmara Unıversıty The School Of Bankıng And Insurance  International Finance Symposium 2007 14 December 2007,  Istanbul,

B4- A.Uyanık, Finansal Krizler Ve  Uygulanan Vergi Politikalarının   Ekonomik Süreç Üzerindeki Etkileri”, T.R.Marmara Unıversıty The School Of Bankıng And Insurance     International Finance Symposium 2008 19 December 2008,  İstanbul.

 

B5- A.Uyanık“Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışı”    “Uygulanan Vergi Politikalarının Finansal Krize Etkileri Ve  Sigorta Sektörüne Münhasır   Değerlendirmeler ”  T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve Bankacılık Ve Sigortacılık  Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu 2009,  16  Ekim 2009, İstanbul.

 

B6- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2010  “KRİZ SONRASI SÜREÇTE FİNANS SEKTÖRÜ – REEL SEKTÖR İLİŞKİSİ” bildiri kitapçığındaki “UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ KRİZ SONRASI REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜNE ETKİLERİ”, 317-341 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık, 2010.

 

B7- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2011 konferansı dahilinde “Yükselen Ekonomilerde Finansman”,”YÜKSELEN EKONOMİLERDE VERGİ POLİTİKASI EĞİLİMLERİ VE BEKLENTİLERİ”,  İstanbul, Türkiye,21 Ekim 2011.

 

B8- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2012 konferansı dahilinde “ Dünya Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği“,” MALİ DİSİPLİNİN TASARRUF VE YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ “,  İstanbul, Türkiye, 08 Kasım 2012

C1. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplar   :

1. A.UYANIK, “Denetim, Muhasebe ve Vergilendirme, “Sigorta Sektörü Uygulamalı” Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Kasım 2001.

 

 

2. A.Uyanık, Vergi Bilinci, Vergi Etiği ve Vergiye Gönüllü Uyum, 145 pp., İstanbul, DER IN YAYINLARI, ISBN 978-605-5500-43-6, 2011.

C2. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler :

1. A.UYANIK, Suna OKSAY, Onur Acar, “Avrupa Birliği’nin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sektörü”, TSRŞB, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-1, İstanbul,Aralık 2005.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. A.Uyanık, “Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının ve Katılımcılarının Vergilendirilmesi”, Mevzuat Dergisi , Cilt 70, 1-12 pp., 2003.

 

D2. A.Uyanık, “İDARİ YARGIDA İPTAL DAVALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 61, 25-30 pp., 2003

 

D3. A.Uyanık, “4842 SAYILI KANUN SONRASI YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI”, Mevzuat Dergisi , Cilt 66, 35-41 pp., 2003

 

D4. A.Uyanık, “4761 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN VUK 30/7 MADDESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 58, 27-30 pp., 2002

 

D5. A.Uyanık, “YURTDIŞI HİZMET ALIMLARINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER”, Mevzuat Dergisi , Cilt 57, 32-37 pp., Eylül 2002

 

D6. A.Uyanık, “XVI DÜNYA MUHASEBE KONGRESI VE DENETİM İLE İLGİLİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 62, 32-48 pp., 2003

 

D7. A.Uyanık, “UZLAŞMA MÜESSESESİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİ”, Vergici ve Muhasebeciyle DİYALOG , Cilt 265, 61-70 pp., 2010

D8. A.Uyanık, “VERGİ HUKUKUNDA ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR (İFLASIN ERTELENMESİ VE İHTİYATİ TEDBİR KARARI İLE KARŞILIĞA KONU ALACAĞIN MAHİYETİ)”, Vergici ve Muhasebeciyle DİYALOG, , 45-57 pp., 2011/Ekim.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A.Uyanık, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü”” bildiri kitapçığındaki “AB’ YE Uyum Sürecinde Sigorta Sektöründe Etkin Bir Denetim İçin Gerekli Olan Finansal Raporlama Standartları”, I. Ulusal Sigorta Sempozyumu, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü” konferansı dahilinde “I. ULUSAL SİGORTA SEMPOZYUMU, 477-517 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005.

F. Diğer yayınlar :

F1. A. UYANIK“Yurt Dışı Reklamasyon Giderlerinin  Belgelendirilmesi ve Gider Olarak  Kabulü, Lebib Yalkın Yayınları, Mükellefin Dergisi,s.125, Mayıs 2003.

 

F2. A. UYANIK, S. KIYAT, “İmtiyazlı Şirketlerde Yeniden Değerleme ve Amortisman”, Diyalog, Mayıs, 2002.

 

F3. A.UYANIK, “4369 Sayılı Kanun Sonrası İş Ortaklıkları (Joint Venture), Diyalog,Eylül,2002.

 

F4. A.Uyanık,  “Yeminli Mali Müşavirlik  Mali Sorumluluk Sigortasının  Uygulama ve  Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi ”, Mali Mevzuat Platformu, İYMMO,2002.

 

F5. A.Uyanık,  “Jeeplerin Vergilendirme Açısından Binek Otomobili Olarak Değerlendirilmesi”, Mali Mevzuat Platformu, İYMMO,2003.

Aşağıda belirtilen lisans ve yüksek lisans derslerini vermiş / vermektedir.

 

1-     Mali  Hukuk

2-     Kamu Maliyesi

3-     Sigorta Vergi Mevzuatı

4-     Sermaye Piyasası İşlemleri ve Vergileme

5-     Sigortacılık Vergilendirme, Muh. ve Denetim

6-     Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetim

7-     Risk Yönetimi

8-     Mali Tablolar Analizi

9-     Bankacılık

10- Türkiye’nin İdari Yapısı ve Güvenliği

11- Halkla İlişkiler ve İletişim

12- Maliye Politikası

05 Kasım 2019
Prof.Dr. Atilla UYANIK için yorumlar kapalı
1.113 kez görüntülendi