1

Prof.Dr. Atilla UYANIK

 

ÖZ GEÇMİŞ


 

1. KİŞİSEL

Ad, Soyadı Prof. Dr. Atilla UYANIK
Doğum Yeri,Tarihi Kars, 01.06.1964
E-mail Adresi atillauyanik@esenyurt.edu.tr
 Telefon

Mobil

 0212 2134133
 0532 3237902

2. ÖĞRENİM DURUMU

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Giriş Yılı
Mezun Yılı
Doktora
  Bankacılık
Marmara Üniversitesi
1996
1996
Y. Lisans
  Mali Hukuk
Marmara Üniversitesi
1991
1991
Lisans
  İktisat
M.Ü.
1988
1988
Doctoral Research
Financial law
University of Southampton
1992
1993


 

Akademik     Unvanlar :

Prof. Dr. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 2019-

Doç. Dr.                                         Maliye / Mali Hukuk                                2014 –

 

III. GÖREVLER

AKADEMİK GÖREVLER

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr.
MARMARA  ÜNİVERSİTESİ BSY-BSE  Öğretim üyesi 1995 –
Prof. Dr.
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Öğretim üyesi

2019 –
Doç.  Dr.
KLU İİBF Maliye Bölüm Başkanı 2016- 2017
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Hukuk Fakültesi 1996-7
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 1996-
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 1997-
Öğr.Gör. Dr.
BAHÇEŞEHİR Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 2007-
Öğr.Gör. Dr.
KADİR HAS  ÜNİV. . Sosyal  Bilimleri Enstitüsü 2007-
Öğr.Gör. Dr.
MALTEPE  ÜNİV.  IIB Fakültesi 2007-2011

 

Doç. Dr.
Polis Akademisi, PMYO 2010-
Doç. Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ BSE-BSYO 2014-

İDARİ ve DİĞER GÖREVLER

Yeminli Mali Müşavir – Kurucu Ortak-Şirket Müdürü
ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 1989-
Türkiye Temsilcisi-Affiliate
Prosavvy Consultansy  – US 1998-2015
Oda Danışmanı ve Mali Mevzuat Platformu Yayın Kurulu Üyesi
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 1993-
Bilirkişi – KAYYIM-Uzlaştırmacı-Konkordato Komiseri
İstanbul Anadolu, Bakırköy  ve İstanbul Asliye Ticaret ve Ceza  Mahkemeleri 1993-
Asil Üye
Maliye Bakanlığı İst. Defterdarlığı Takdir Komisyonu 1995-2011
Yayın Kurulu Üyesi,Yazar
Hakemli Başar Mevzuat Dergisi , basarm.com.tr 2010-
Yayın Kurulu Üyesi
Diyalog Aylık  Dergi, Süryay Yayınları 2011-
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
BİLGİ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2006-

Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi
TSRŞB,     Sigorta Araştırma   Dergisi
2012-2015

Yönetim Kurulu Baş Danışmanı –  YMM
ARTI FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2009-2014

Yönetim Kurulu Üyesi  (Bağımsız Direktör)

Kazakistan Ziraat International Bank (KZİ BANK)

2008-2014

Etik Kurul Üyesi
Sağlık bakanlığı, İstanbul 7 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2009-2012
Çalışma Grubu Üyesi
M.B. Vergi konseyi 2006-2016
 Başkan
Marmara Üniversitesi BSE Mezunlar Derneği 2016-

 

 

 

ESERLER

3. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. A.Uyanık, Tax Avoidance and Evasion with Transfer Pricing”,  The Business Review, Cambridge is indexed in CABELL’S, ULRICH’S and PROQUEST’S (ABI) DIRECTORIES, Cilt 14, 72-80 pp., 2010.

A2. A.Uyanık, Teori ve Uygulamada Menkul Kıymetlerde Vergilendirmenin Tasarruf ve Yatırımlar Üzerinde ki Etkileri,  Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi “The Journal of Financial Researches and Studies” , ISSN, 1309-1123, c:1, Sayı: 1, July, Temmuz 2009

A3. A.Uyanık, “Tax Burden and Taxation Rules of The Financial Instruments, (Theory and Practices)”,  The Business Review, Cambridge is indexed in CABELL’S, ULRICH’S and PROQUEST’S (ABI) DIRECTORIES, Cilt 23, 92-101 pp., 2019.

4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :


B1- A.Uyanık “Sigorta Sektöründe Vergilendirme   Etkilerinin  Ölçeğe Göre  Değerlendirilmesi” Bankacılık Ve Sigortacılık  Enstitüsüvebankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokuluuluslararası Finans Sempozyumu, 9-10 HAZİRAN 2005 , İstanbul, Turkiye.

 

B2. A.Uyanık,  “Structures And Integratıon Of The Taxatıon Systems And Taxatıon Of Fınancıal Instruments (Marketable Securıtıes) In The European Unıon And  Turkey”,  Vienna University of Economics and Business Administration (WU) , 2006 Finance Symposium,   25-26 May 2006, Istanbul Stock Exchange Market, İstanbul, Turkiye.

 

B3– A.Uyanık, I. Uitdebroeck “Structures And Integratıon Of The Taxatıon Systems And   Comparıson Of The Taxatıon Of Foreıgn Investment Between Belgıum   And Turkey”   T.R.Marmara Unıversıty The School Of Bankıng And Insurance  International Finance Symposium 2007 14 December 2007,  Istanbul,

 

B4- A.Uyanık, Finansal Krizler Ve  Uygulanan Vergi Politikalarının   Ekonomik Süreç Üzerindeki Etkileri”, T.R.Marmara Unıversıty The School Of Bankıng And Insurance     International Finance Symposium 2008 19 December 2008,  İstanbul.

 

B5-  A.Uyanık,  “Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışı”    “Uygulanan Vergi Politikalarının Finansal Krize  Etkileri Ve  Sigorta Sektörüne Münhasır   Değerlendirmeler ”  T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve Bankacılık Ve Sigortacılık  Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu 2009,  16  Ekim 2009, İstanbul.

 

 

B6- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2010  “KRİZ SONRASI SÜREÇTE FİNANS SEKTÖRÜ – REEL SEKTÖR İLİŞKİSİ” bildiri kitapçığındaki “UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ KRİZ SONRASI REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜNE ETKİLERİ”, 317-341 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık, 2010.

 

B7- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2011 konferansı dahilinde “Yükselen Ekonomilerde Finansman”,”YÜKSELEN EKONOMİLERDE VERGİ POLİTİKASI EĞİLİMLERİ VE BEKLENTİLERİ”,  İstanbul, Türkiye,21 Ekim 2011.

 

 

B8- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2012 konferansı dahilinde ” Dünya Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği“,” MALİ DİSİPLİNİN TASARRUF VE YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ “,  İstanbul, Türkiye, 08 Kasım 2012.

 

B9Uyanık, Atilla, Maliye Politikalarinin Reel Sektör ve Finans Sektörüne Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği “ An Asses of Effects of Fiscal Policies  on Finance Sector And Reel Sector : A Case Study Of Turkey”, ICEF–2015 “ Istanbul Conference Of Economıcs And Fınance” İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı, 2015.

B10- UYANIK, Atilla: 11 th International Conferance on Education and İnformation Managment Conference, “Workshop on-Mixed Methods of Research”, ICEIM- 2016.

 

B11– Uyanık, Atilla, IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (IV. Internatıonal Strategıc Research Congress),  “Konkordato ve Finansal Raporlara Etkisi”  s. ISRC-2018, 7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye.

C1. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplar   :

 1. A.UYANIK, Denetim, Muhasebe ve Vergilendirme, (Sigorta Sektörü Uygulamalı) 745 s, Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Kasım 2001.

 

 

 1. A.Uyanık, Vergi Bilinci, Vergi Etiği ve Vergiye Gönüllü Uyum, 145 s, İstanbul, Der In Yayınları, ISBN 978-605-5500-43-6, 2011.

 

 1. 3. A.Uyanık. Konkordato ((Nedenleri, Süreci, Sonuçları, Örnek Uygulamalar, Vergileme ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması)), 344 s, İstanbul, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Eylül 2018.

 

 1. 4. Uyanık, Maliye Politikaları, (Devlet ve Kamu Maliyesi İşlevleri ile Geliştirilmesi Gerekli Maliye Politikaları), 373 s, Der Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Mart 2019.

 

 1. 5. Uyanık, Maliye Politikaları, (Devlet ve Kamu Maliyesi İşlevleri ile Geliştirilmesi Gerekli Maliye Politikaları), 370 s, Der Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Mart 2020.

 

 1. 6. A.Uyanık. Konkordato ((Nedenleri, Süreci, Sonuçları, Örnek Uygulamalar, Vergileme ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması)), 344 s, İstanbul, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Mart

 

C2. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler :

 1. A.UYANIK, Suna OKSAY, Onur Acar, “Avrupa Birliği’nin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sektörü”, TSRŞB, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-1, İstanbul,Aralık 2005.
 2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


D1. A.Uyanık, “Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının ve Katılımcılarının Vergilendirilmesi”, Mevzuat Dergisi , Cilt 70, 1-12 pp., 2003.

 

D2. A.Uyanık, “İDARİ YARGIDA İPTAL DAVALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 61, 25-30 pp., 2003

 

D3. A.Uyanık, “4842 SAYILI KANUN SONRASI YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI”, Mevzuat Dergisi , Cilt 66, 35-41 pp., 2003

 

D4. A.Uyanık, “4761 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN VUK 30/7 MADDESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 58, 27-30 pp., 2002

 

D5. A.Uyanık, “YURTDIŞI HİZMET ALIMLARINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER”, Mevzuat Dergisi , Cilt 57, 32-37 pp., Eylül 2002

 

D6. A.Uyanık, “XVI DÜNYA MUHASEBE KONGRESI VE DENETİM İLE İLGİLİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 62, 32-48 pp., 2003

 

D7. A.Uyanık, “UZLAŞMA MÜESSESESİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİ”, Vergici ve Muhasebeciyle DİYALOG , Cilt 265, 61-70 pp., 2010

 

 

D8. A.Uyanık, “VERGİ HUKUKUNDA ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR (İFLASIN ERTELENMESİ VE İHTİYATİ TEDBİR KARARI İLE KARŞILIĞA KONU ALACAĞIN MAHİYETİ)”, Vergici ve Muhasebeciyle DİYALOG, , 45-57 pp., 2011/Ekim.

 

D9. A.Uyanık, “ Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyumun Vergi Gelirlerine Etkilerinin

Değerlendirilmesi“, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2019; 177:354-386, Kabul Tarihi: 28.02.2020.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


E1. A.Uyanık, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü”” bildiri kitapçığındaki “AB’ YE Uyum Sürecinde Sigorta Sektöründe Etkin Bir Denetim İçin Gerekli Olan Finansal Raporlama Standartları”, I. Ulusal Sigorta Sempozyumu, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü” konferansı dahilinde “I. ULUSAL SİGORTA SEMPOZYUMU, 477-517 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005.

 1. Diğer yayınlar :


F1. A. UYANIK“Yurt Dışı Reklamasyon Giderlerinin  Belgelendirilmesi ve Gider Olarak  Kabulü, Lebib Yalkın Yayınları, Mükellefin Dergisi,s.125, Mayıs 2003.

 

F2. A. UYANIK, S. KIYAT, “İmtiyazlı Şirketlerde Yeniden Değerleme ve Amortisman”, Diyalog, Mayıs, 2002.

 

F3. A.UYANIK, “4369 Sayılı Kanun Sonrası İş Ortaklıkları (Joint Venture), Diyalog,Eylül,2002.

 

F4.  A.Uyanık,  “Yeminli Mali Müşavirlik  Mali Sorumluluk Sigortasının  Uygulama ve  Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi ”, Mali Mevzuat Platformu, İYMMO,2002.

 

F5. A.Uyanık,  “Jeeplerin Vergilendirme Açısından Binek Otomobili Olarak Değerlendirilmesi”, Mali Mevzuat Platformu, İYMMO,2003.

 

 1. Atıflar
  :


G1. Uyanık, Atilla, “Tax Avoidance and Evasion with Transfer Pricing”,  The Business Review, Cambridge is indexed in CABELL’S, ULRICH’S and PROQUEST’S”; Timms, Duran, The Harmonisation Of Transfer Pricing: The Obstacles, The Arm’s Length Principle And The Oecd Guidelines, Faculty Of Law, Victoria University Of Wellington, 2015.

 

G2. Uyanık, Atilla, “Kamu Maliyesi Ders Notları, İstanbul. http://www.ortaklarymm.com/KamuMaliyesi.pdf (22.11.2016)”; Tüleykan, Hayrettin,  Parlak, Mehmet Ali, Türkiye’de Kamu Kesiminin Eğitim Harcamalarinin Değerlendirilmesi, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 6 (2) (2018) 34–53.

 

 

 

Verilen Lisans,  Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri;

 

 

1-     Mali  Hukuk

 

2-     Kamu Maliyesi

 

3-     Sigorta Vergi Mevzuatı

 

4-     Sermaye Piyasası İşlemleri ve Vergileme

 

5-     Sigortacılık Vergilendirme, Muh. ve Denetim

 

6-     Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetim

 

7-     Risk Yönetimi

 

8-     Mali Tablolar Analizi

 

9-     Bankalarda Finansal Raporlama ve Denetim

 

10-   Türkiye’nin İdari Yapısı ve Güvenliği

 

11-   Halkla İlişkiler ve İletişim

 

12-   Maliye Politikası

 

13-   Türk Vergi Sistemi

 

14-   Dış Ticaret İşlemleri Muh.

 

15-   Vergi Hukuku

 

16-   Tax Law

17-    Project Management

18-   Yatırım Analizi

 

19-    Sigorta Şirketlerinde Muhasebe ve Denetim

 20-    Sermaye Piyasası Kurumlarında İç Kontrol ve Bağımsız Denetim