Site Rengi


Mali Organizasyon

image_pdfimage_print

        Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

  •           Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,
  •           Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,
  •          Yıllık ve Aylık  Beyannamelerin hazırlanmasına yardım, kontrol.
  •          Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar,
  •          Serbest Bölge uygulamaları,
  •           Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,
  •           Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,
  •           Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
  •           Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar.
  •        Şirket Kuruluşları
  •        Outsourcing Hizmetleri (Muhasebe hizmetleri)
  • Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek mükelleflerimizin vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerini sorunsuz yerine getirmeleri konusunda yardımcı olunmasını,
  • Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, sonuç hesaplarına yansıtılması ve mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde tanzim edilmesini sağlamaktadır.

Muhasebe Hizmetleri

  • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
  • Defter tutma hizmetinin kontrolünün üstlenilmesi.
  • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
  • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesine yardım ve beyan edilmesi.
  • Raporlama Hizmetleri
  • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
  • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

   Bordro Hizmetleri

  • Bordro hazırlama hizmetleri,
  • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
  • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
  • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

   Muhasebe Revizyon Hizmetleri

  • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
  • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması
  • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü
  •        E-BEYANNAME KONTROL VE GÖNDERİM

 

05 Kasım 2019
Mali Organizasyon için yorumlar kapalı
2.472 kez görüntülendi