x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
E Fatura PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 02 Ocak 2014 09:44

SİRKÜLER NO    : 2013/ 348 - 09                                                             İstanbul, 30.12.2013

 

    KONU                     :  E Fatura Uygulama zorunluluğunun 01.04.2014 tarihine uzatılması hk.

              

 

Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; 1 Ocak 2014 tarihinde başlayacak olan e-fatura uygulaması hakkında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir:

a- e-Fatura Başvuru Kılavuzu’nda da belirtildiği üzere, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk kapsamında olup başvuru yapan bütün mükelleflerin kullanıcı hesapları 01.01.2014 tarihine kadar Başkanlıkça aktive edilecektir.

 

b- Bu Tebliğe göre, 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilenler de dahil olmak üzere e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura gönderme ve alma zorunluluğu 01.04.2014 tarihi itibariyle başlayacaktır. 433 Sıra No’lu Genel Tebliğe göre bu tarihe kadar mal veya hizmet satışı dolayısıyla fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler, genel hükümler çerçevesinde e-fatura düzenleyebilecekleri gibi kâğıt fatura da düzenleyebilirler. Aynı mal veya hizmet satışı işleminde hem kağıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir. Ancak sistemde kayıtlı kullanıcılar kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar.

 

c- Zorunluluk kapsamında olanlardan entegrasyon yöntemi ile başvurup henüz testlerini tamamlayamayanlar ile özel entegrasyon yöntemi ile yararlanma talebinde bulunup henüz herhangi bir özel entegratör ile anlaşmayanların da GİB Portal hesapları 01.01.2014 itibari ile aktive edilecektir. Bu mükelleflerin test işlemlerini bitirene kadar veya bir özel entegratörle anlaşana kadar GİB Portal hesapları açık kalacak olup bu mükellefler kendilerine gelen e-faturaları kabul etmek zorundadırlar.

d- Zorunluluk kapsamında olduğu için 01.01.2014 tarihi itibariyle hesapları aktive edilecek mükelleflerden henüz mali mühürlerini edinmeyenlerin ise GİB Portal hesaplarına gelen faturalarına erişebilmeleri için ivedilikle mali mühürlerini TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden temin etmeleri gerekmektedir.

 

 

Bilgilerinize sunulur.   Saygılarımızla,

 

                                                                                                       Dr. Atilla UYANIK

                                                                                                     Yeminli Mali Müşavir

 

 

 

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 06 Ocak 2014 22:15