x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
Kurban Bayramı tatilinin 26.11.2009 tarihinde saat:13.00 itibarıyla başlayacağı dikkate alınarak vergi ödemeleri ile taksit ödemelerinin uzatılması PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 26 Kasım 2009 11:07

 

 T.C. MALİYE BAKANLIĞI  BASIN AÇIKLAMASI

BASIN AÇIKLAMASI               Kurban Bayramı tatilinin 26.11.2009 tarihinde saat:13.00 itibarıyla başlayacağı dikkate alınarak vergi ödemeleri ile taksit ödemelerinde olumsuzluklar yaşanmasının önlenmesi ve mükelleflerimize ödemede kolaylık sağlanması amacıyla; -Ödeme süreleri 26.11.2009 tarihinde sona eren; gelir stopaj vergisi, kurum stopaj vergisi, katma değer vergisi, istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergisi ve sürekli mükellefiyeti bulunanlar için makbuz karşılığı ödenmesi gereken damga vergisi, bu vergilerin beyannamesinden doğan damga vergileri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve vade tarihi 26.11.2009 olan diğer alacakların ödeme süreleri, vadelerinin bitim tarihinden itibaren, -6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi (Seri:B Sıra No:4 Tahsilat Genel Tebliği kapsamında taksitlendirilen alacaklar dahil) ile bazı Kanunların ilgili maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiler gereğince (5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamında yapılan taksitlendirmeler v.b.)  taksitlendirilen ve ödeme süresi 26.11.2009 tarihinde sona eren taksitlerin ödeme süreleri, 01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.             Kamuoyuna duyurulur.