x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
6009 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 04 Ekim 2010 12:27

Resmi Gazete No

27716

Resmi Gazete Tarihi

01/10/2010

Kapsam

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:400)

Giriş

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına lüzum görülmüştür.

1. Kanunun 114 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklik

Son Güncelleme: Çarşamba, 06 Ekim 2010 17:08
Devamını oku...
 
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 04 Ekim 2010 12:24
B.K.K. No2010/926
Resmi Gazete Tarihi30/09/2010
Resmi Gazete No27715
Kapsam
 

27/9/2010 TARİHLİ VE 2010/926 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

Son Güncelleme: Çarşamba, 06 Ekim 2010 17:09
Devamını oku...
 
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 16 Ağustos 2010 23:04
Devamını oku...
 
Yatırım İndirimi PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 16 Ağustos 2010 22:26

Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı

(Seri No: 276)

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla(1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun(2) geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Devamını oku...
 
Amortisman Oranları - Vergi Davaları Hk. PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Cumartesi, 17 Temmuz 2010 21:21

08.07.2010 tarih ve 27635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 399 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesine istinaden Bakanlığımızca amortismana tâbi iktisadî kıymetlere ilişkin faydalı ömür sürelerinin tespit ve ilan edildiği 333, 339, 365 ve 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler ile vergi dairesi başkanlıkları, defterdarlıklar ve vergi dairesi müdürlüklerinin yetkili makamın muvafakatini almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidebilmelerine ilişkin limitlerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 11 12 13 Sonraki > Son >>

Sayfa 11 > 13