x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
2012 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2011 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Cuma, 18 Kasım 2011 11:18

SİRKÜLER NO : 2011/ 314-12 İstanbul, 18.11.2011 KONU : 2012 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2011 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri

Bilindiği gibi, TTK’ nın 66-85 ve VUK’ 182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların ise hesap döneminin kapanmasından itibaren 1. ve 3. ay içerisinde (Yevmiye Defteri için Ocak, Envanter defteri için ise Mart ayında olmak üzere) “ Görülmüştür” şeklinde Notere tasdiki gerekmektedir. ([1])*

Ayrıca ticari davalarda, T.T.K.’ nun 70, 72 nci maddesi gereğince söz konusu yasal defterlerde gerekli kapanış tasdikinin (“görülmüştür” ifadesinin), bulunmaması halinde bunlar, TTK’ nun 85’inci maddesine göre ilgilisi lehine delil olma niteliğine haiz olmamaktadırlar .

Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE TİCARİ OLARAK muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

Dr. Atilla UYANIK

 

Yeminli Mali Müşavir[1] 2011 yılı defter sayfaları kontrol edilerek eksik varsa ek defter tasdikinin yapılması gerektiği ayrıca hatırlatılır.

Son Güncelleme: Cuma, 13 Ocak 2012 11:03
 
Yeniden Değerleme Oranı PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Cuma, 18 Kasım 2011 11:10

SİRKÜLER NO : 2011/ 315-13 İstanbul, 18.11.2011 KONU : Yeniden Değerleme Oranı

 

Maliye Bakanlığı tarafından 17.11.2011 tarihinde yayımlanan 410 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile, konuya ilişkin yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı)olarak tespit edilmiştir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, ,

Dr. Atilla UYANIK

Yeminli Mali Müşavir

Son Güncelleme: Cuma, 13 Ocak 2012 11:05
 
Torba Kanun uzatıldı PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 02 Mayıs 2011 18:37

 

Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Kanun un önemli bazı maddeleri 1 ay süre ile uzatıldı. Konuya ilişkin BKK aşağıdaki gibidir.

B.K.K. No

2011/1713

Resmi Gazete Tarihi

30/04/2011

Resmi Gazete No

27920

Kapsam

Son Güncelleme: Cuma, 13 Ocak 2012 11:06
Devamını oku...
 
YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI İSTİSNASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 04 Ekim 2010 12:29

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 276)

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun2 geçici 69 uncu maddesinde yapılan değişiklik üzerine, yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Son Güncelleme: Cuma, 13 Ocak 2012 11:09
Devamını oku...
 
6009 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 04 Ekim 2010 12:27

Resmi Gazete No

27716

Resmi Gazete Tarihi

01/10/2010

Kapsam

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO:400)

Giriş

23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde yapılan değişikliklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına lüzum görülmüştür.

1. Kanunun 114 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklik

Son Güncelleme: Çarşamba, 06 Ekim 2010 17:08
Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 11 12 13 14 Sonraki > Son >>

Sayfa 11 > 14