1

Prof.Dr. Atilla UYANIK Biyografi

Ad, Soyadı Prof. Dr. Atilla UYANIK
Adresi Ortaklar cad. Akıncıbayırı No:23/5 Mecidiyeköy / İstanbul
E-mail Adres atila.uyanik@isbank.net.tr atilla.uyanik@gmail.com
Telefon

Fax

Mobile

0212 213 41 33

0212 213 66  68

0532 323 79 02

 

01.06.1964 Kars doğumlu olup,  orta-lise öğrenimini İstanbul’ da tamamladı. 1987 yılında M.Ü. İktisat bölümünde lisans, 1991 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü  Hukuk Bölümü Mali Hukuk ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1996 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık ana bilim dalında doktor unvanı aldı.

Üniversite eğitimi sırasında çalışmaya başladı ve iş, eğitim ve akademik çalışmaları bir arada devam ettirdi. Hemen hemen tüm  çalışmalarını kendi kurduğu büroda sürdürdü. İlk bürosunu 1982 yılında henüz 18 yaşında  iken açmış olup, söz konusu büro halen faaliyetini Sigorta Acenteliği ve Muhasebe-Mali Müşavirlik olarak devam ettirmektedir.

Girişimci özelliği ile  birçok işletmede kurucu ve yöneticilik görevlerinde  bulundu. Çok sayıda firmaya danışmanlık   hizmeti verdi.   Bu meyanda  küçük, orta ve büyük ölçekli bir çok işletmede, Yönetim Kurulu Üyeliği, Mali Danışman, yönetim organizasyonu, finans ve mali mevzuat ile ilgili danışmanlık ve sigortacılık yaptı.

1992 yılında  doktora eğitimine başladıktan sonra  buna bağlı olarak,  İngiltere’ de ( University of  Southampton) finansal piyasalar, araçlar, denetim  ve vergilendirme ile ilgili araştırmalarda bulundu. Literatüre önemli derecede katkıları olan bu çalışmalar bir çok konferansta tebliğ olarak sunuldu.

1993 yılında Yeminli Mali Müşavir unvanı almaya hak kazandı. Halen en genç yaşta , sınavla, tek seferde YMM unvanı alan kişi özelliğine sahiptir.

1994 yılından itibaren özellikle Asliye Ticaret Mahkemeleri ve diğer adli yargı Mahkemelerinde Bilirkişi,   Kayyım, Konkordato Komiseri olarak görev yapmaktadır. Özellikle İflas Ertelemelerinde ve Konkordato alanında uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Atilla UYANIK bir çok işletmenin iflas sürecinden çıkarak normal faaliyetine dönmesi konusunda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bu yönü itibariyle ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkıları olmuştur. Keza bir kısım uyuşmazlıklarda  Hakemlik ve Hakem Heyeti Başkanlığı yapmıştır.

1997 yılında “ Finansal Ürünlerin Vergilendirme Yasal Düzenlemeler Açısında Değerlendirilmesi “ isimli doktora çalışması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kitap olarak yayınlandı. 2001 yılında ise “Denetim, Muhasebe ve Vergilendirme, Sigorta Sektörü Uygulamalı” isimli kitabı yayınlandı. 2005 yılında “Avrupa Birliği’nin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sektörü” isimli ortak çalışması TSŞRB tarafından yayınlandı. Keza 2011 yılında “Vergi Bilinci,  Vergi Etiği ve Vergiye Gönüllü Uyum” isimli kitabı, 2018 yılında Konkordato 1. Baskı, 2019 yılında  Maliye Politikaları 1. Baskı,  2020 yılında Maliye Politikaları 2. Baskı,  2021 yılında Konkordato 2. Baskı,  KİTAPLARI yayınlandı.

Ayrıca konusu ile ilgili gerek Ulusal,  gerekse de Uluslararası Hakemli ve Mesleki  dergilerde  bir çok  makaleleri yayınlandı ve çeşitli seminer, konferans, panel ve kongrelere eğitimci ve araştırmacı olarak katıldı, tebliğler sundu.

Çalışmalarında özel sektör bilgi ve tecrübelerini,  akademik bilgi ile birleştirerek özgün eserlerin oluşmasına katkıda bulundu.

1999 yılından itibaren  İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nca çıkarılan Mali Mevzuat Platformu danışma kurulunda ve diğer birçok mesleki ve bilimsel derginin yayın  kurulu’nda   görev yapmaktadır. 2002 yılında  Maliye Bakanlığı, İstanbul Defterdarlığı 3 no.lı Takdir Komisyon üyesi olarak  görev yapmıştır.  Burada yapılan çalışmalar ile mesleği icra edenler ile idare arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne katkıda bulundu.

Prof. Dr. Atilla UYANIK,  Maliye  Bakanlığı Vergi Konseyi, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu  çalışma grubunda görev yapmıştır.

2008-2013 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası iştiraki olan KZİ Bank, “Kazakistan Ziraat International Bank” da Yönetim Kurulu Üyesi ve  Kredi Komitesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bankanın büyümesi ve karlılığına önemli katkıda bulunmuştur.

2013 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Genel ve Özel Alanlarda (Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik )  “Bağımsız Denetçi” unvan ve yetkisi verilmiştir. Bu yetkilendirme,  daha önce SPK ve Hazine Müsteşarlığından alınan yetkinin yanı sıra, diğer koşulların sağlanması ile verilmiştir.

Yıllardır sürdürdüğü akademik çalışmaların en önemli  ürünü olarak gerekli şartların yerine getirilmesi ile   14.03.2014  tarihinde  “Maliye” bilim alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiş, daha sonra Profesör ataması yapılmıştır.   

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Uzlaştırmacı” olarak görevlendirildi ve ilgili listede yayınlandı.

Sosyal alanlarda da faaliyette bulunan Prof.Dr. Atilla UYANIK  iki derneğin (Mezunlar ve Akreditasyon alanlarında kurulu) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Atilla Uyanık İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına ve Kamu Gözetimi Kurumu’na kayıtlı olup, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Şirketi ortağıdır.

Prof Dr. Atilla UYANIK, Öğretim  Üyesi olarak da , M.Ü. Hukuk Fakültesinde,  Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda ve Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde , Bahçeşehir Üniversitesi FBE ve Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Maltepe Üniversitesi İİBF’nde,  Polis Akademisi Başkanlığı, ASM Polis MYO’da,   Kırklareli Üniversitesi İİBF’nde  Maliye Bölümü Başkanı olarak görev yapmış,  olup,  hali hazırda Marmara Üniversitesi  ve İstanbul Esenyurt Universitesi’nde aşağıda belirtilen lisans ve yüksek lisans derslerini vermiş / vermektedir.

Verilen  Lisans,  Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri;

 

1-     Mali  Hukuk

2-     Kamu Maliyesi

3-     Sigorta Vergi Mevzuatı

4-     Sermaye Piyasası İşlemleri ve Vergileme

5-     Sigortacılık Vergilendirme, Muh. ve Denetim

6-     Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetim

7-     Risk Yönetimi

8-     Mali Tablolar Analizi

9-     Bankalarda Finansal Raporlama ve Denetim

10-   Türkiye’nin İdari Yapısı ve Güvenliği

11-   Halkla İlişkiler ve İletişim

12-   Maliye Politikası

13-   Türk Vergi Sistemi

14-   Dış Ticaret İşlemleri Muh.

15-   Vergi Hukuku

16-   Tax Law

17-    Project Management

18-   Yatırım Analizi

19-    Sigorta Şirketlerinde Muhasebe ve Denetim

20-    Sermaye Piyasası Kurumlarında İç Kontrol ve Bağımsız Denetim

Disiplinli ve çok çalışmayı şiar edinen Prof. Dr. Atilla UYANIK, iyi derecede İngilizce bilmektedir

 
KUR DEĞERLEME 31.12.2022

KUR DEĞERLEME 31.12.2022

 

 

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yayımlanan (TCMB tarafından belirlenen)ve 31.12.2022 tarihi itibariyle, borsada rayici bulunmayan yabancı para cinsinden mevcutlar, alacaklar ve borçlar için yapılacak değerlemede esas alınacak kurların bir kısmı aşağıda belirtilmiş olup, detaylı diğer bilgilere belirtilen linkten erişebilirsiniz. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Atilla UYANIK

 

Döviz Kodu            Döviz Alış      Döviz Satış        Efektif Alış         Efektif  Satış
Currency Code Forex  Buying Forex Banknote   Buying  Banknote   Selling
DOLAR 18.6983 18.7320 18.6852 18.7601
EURO 19.9349 19.9708 19.9209 20.0007
GBP 22.4892 22.6065 22.4735 22.6404

Kaynak : Merkez Bankası
Kur Değerleme 30.06.2021

KUR DEĞERLEME 30.06.2021

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yayımlanan (130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca henüz kurlar ilan edilmediğinden, T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen 29.06.2021 Tarihinde yayımlanan döviz kurları esas alınmıştır) ve 30.06.2021 tarihi itibariyle, borsada rayici bulunmayan yabancı para cinsinden mevcutlar, alacaklar ve borçlar için yapılacak değerlemede esas alınacak kurların bir kısmı aşağıda belirtilmiş olup, detaylı diğer bilgilere belirtilen linkden erişebilirsiniz. Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Atilla UYANIK

Döviz Kodu         Döviz Alış      Döviz Satış        Efektif Alış         Efektif  Satış
Currency Code Forex  Buying Forex Banknote Buying Banknote Selling
DOLAR 8.7052 8.7208 8.6991 8.7339
EURO 10.3645 10.3832 10.3573 10.3988
GBP 12.0343 12.0971 12.0259 12.1152

 

Kaynak : Merkez Bankası 
KUR DEĞERLEME 31.03.2021

 KUR DEĞERLEME 31.03.2021

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ ile yayımlanan (TCMB tarafından belirlenen)ve 31.03.2021 tarihi itibariyle, borsada rayici bulunmayan yabancı para cinsinden mevcutlar, alacaklar ve borçlar için yapılacak değerlemede esas alınacak kurların bir kısmı aşağıda belirtilmiş olup, detaylı diğer bilgilere belirtilen linkten erişebilirsiniz. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

Prof. Dr. Atilla UYANIK

Döviz Kodu Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif  Satış
CurrencyCode Forex  Buying Forex BanknoteBuying BanknoteSelling
DOLAR 8,3260 8,3410 8,3201 8.3535
EURO 9,7741 9,7917 9,7672 9.8064
GBP 11,4324 11.4920 11.4244 11.5092

 

Kaynak : Merkez Bankası

 

 
Plaket ve Ödüllerimiz
Resim Galerisi
Prof.Dr. Atilla UYANIK

 

ÖZ GEÇMİŞ


 

1. KİŞİSEL

Ad, Soyadı Prof. Dr. Atilla UYANIK
Doğum Yeri,Tarihi Kars, 01.06.1964
E-mail Adresi atillauyanik@esenyurt.edu.tr
 Telefon

Mobil

 0212 2134133
 0532 3237902

2. ÖĞRENİM DURUMU

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Giriş Yılı
Mezun Yılı
Doktora
  Bankacılık
Marmara Üniversitesi
1996
1996
Y. Lisans
  Mali Hukuk
Marmara Üniversitesi
1991
1991
Lisans
  İktisat
M.Ü.
1988
1988
Doctoral Research
Financial law
University of Southampton
1992
1993


 

Akademik     Unvanlar :

Prof. Dr. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 2019-

Doç. Dr.                                         Maliye / Mali Hukuk                                2014 –

 

III. GÖREVLER

AKADEMİK GÖREVLER

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Prof. Dr.
MARMARA  ÜNİVERSİTESİ BSY-BSE  Öğretim üyesi 1995 –
Prof. Dr.
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Öğretim üyesi

2019 –
Doç.  Dr.
KLU İİBF Maliye Bölüm Başkanı 2016- 2017
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Hukuk Fakültesi 1996-7
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 1996-
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu 1997-
Öğr.Gör. Dr.
BAHÇEŞEHİR Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 2007-
Öğr.Gör. Dr.
KADİR HAS  ÜNİV. . Sosyal  Bilimleri Enstitüsü 2007-
Öğr.Gör. Dr.
MALTEPE  ÜNİV.  IIB Fakültesi 2007-2011

 

Doç. Dr.
Polis Akademisi, PMYO 2010-
Doç. Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ BSE-BSYO 2014-

İDARİ ve DİĞER GÖREVLER

Yeminli Mali Müşavir – Kurucu Ortak-Şirket Müdürü
ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 1989-
Türkiye Temsilcisi-Affiliate
Prosavvy Consultansy  – US 1998-2015
Oda Danışmanı ve Mali Mevzuat Platformu Yayın Kurulu Üyesi
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası 1993-
Bilirkişi – KAYYIM-Uzlaştırmacı-Konkordato Komiseri
İstanbul Anadolu, Bakırköy  ve İstanbul Asliye Ticaret ve Ceza  Mahkemeleri 1993-
Asil Üye
Maliye Bakanlığı İst. Defterdarlığı Takdir Komisyonu 1995-2011
Yayın Kurulu Üyesi,Yazar
Hakemli Başar Mevzuat Dergisi , basarm.com.tr 2010-
Yayın Kurulu Üyesi
Diyalog Aylık  Dergi, Süryay Yayınları 2011-
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
BİLGİ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 2006-

Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi
TSRŞB,     Sigorta Araştırma   Dergisi
2012-2015

Yönetim Kurulu Baş Danışmanı –  YMM
ARTI FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2009-2014

Yönetim Kurulu Üyesi  (Bağımsız Direktör)

Kazakistan Ziraat International Bank (KZİ BANK)

2008-2014

Etik Kurul Üyesi
Sağlık bakanlığı, İstanbul 7 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 2009-2012
Çalışma Grubu Üyesi
M.B. Vergi konseyi 2006-2016
 Başkan
Marmara Üniversitesi BSE Mezunlar Derneği 2016-

 

 

 

ESERLER

3. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. A.Uyanık, Tax Avoidance and Evasion with Transfer Pricing”,  The Business Review, Cambridge is indexed in CABELL’S, ULRICH’S and PROQUEST’S (ABI) DIRECTORIES, Cilt 14, 72-80 pp., 2010.

A2. A.Uyanık, Teori ve Uygulamada Menkul Kıymetlerde Vergilendirmenin Tasarruf ve Yatırımlar Üzerinde ki Etkileri,  Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi “The Journal of Financial Researches and Studies” , ISSN, 1309-1123, c:1, Sayı: 1, July, Temmuz 2009

A3. A.Uyanık, “Tax Burden and Taxation Rules of The Financial Instruments, (Theory and Practices)”,  The Business Review, Cambridge is indexed in CABELL’S, ULRICH’S and PROQUEST’S (ABI) DIRECTORIES, Cilt 23, 92-101 pp., 2019.

4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :


B1- A.Uyanık “Sigorta Sektöründe Vergilendirme   Etkilerinin  Ölçeğe Göre  Değerlendirilmesi” Bankacılık Ve Sigortacılık  Enstitüsüvebankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokuluuluslararası Finans Sempozyumu, 9-10 HAZİRAN 2005 , İstanbul, Turkiye.

 

B2. A.Uyanık,  “Structures And Integratıon Of The Taxatıon Systems And Taxatıon Of Fınancıal Instruments (Marketable Securıtıes) In The European Unıon And  Turkey”,  Vienna University of Economics and Business Administration (WU) , 2006 Finance Symposium,   25-26 May 2006, Istanbul Stock Exchange Market, İstanbul, Turkiye.

 

B3– A.Uyanık, I. Uitdebroeck “Structures And Integratıon Of The Taxatıon Systems And   Comparıson Of The Taxatıon Of Foreıgn Investment Between Belgıum   And Turkey”   T.R.Marmara Unıversıty The School Of Bankıng And Insurance  International Finance Symposium 2007 14 December 2007,  Istanbul,

 

B4- A.Uyanık, Finansal Krizler Ve  Uygulanan Vergi Politikalarının   Ekonomik Süreç Üzerindeki Etkileri”, T.R.Marmara Unıversıty The School Of Bankıng And Insurance     International Finance Symposium 2008 19 December 2008,  İstanbul.

 

B5-  A.Uyanık,  “Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışı”    “Uygulanan Vergi Politikalarının Finansal Krize  Etkileri Ve  Sigorta Sektörüne Münhasır   Değerlendirmeler ”  T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve Bankacılık Ve Sigortacılık  Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu 2009,  16  Ekim 2009, İstanbul.

 

 

B6- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2010  “KRİZ SONRASI SÜREÇTE FİNANS SEKTÖRÜ – REEL SEKTÖR İLİŞKİSİ” bildiri kitapçığındaki “UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ KRİZ SONRASI REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜNE ETKİLERİ”, 317-341 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık, 2010.

 

B7- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2011 konferansı dahilinde “Yükselen Ekonomilerde Finansman”,”YÜKSELEN EKONOMİLERDE VERGİ POLİTİKASI EĞİLİMLERİ VE BEKLENTİLERİ”,  İstanbul, Türkiye,21 Ekim 2011.

 

 

B8- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2012 konferansı dahilinde ” Dünya Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği“,” MALİ DİSİPLİNİN TASARRUF VE YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ “,  İstanbul, Türkiye, 08 Kasım 2012.

 

B9Uyanık, Atilla, Maliye Politikalarinin Reel Sektör ve Finans Sektörüne Etkilerinin Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği “ An Asses of Effects of Fiscal Policies  on Finance Sector And Reel Sector : A Case Study Of Turkey”, ICEF–2015 “ Istanbul Conference Of Economıcs And Fınance” İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı, 2015.

B10- UYANIK, Atilla: 11 th International Conferance on Education and İnformation Managment Conference, “Workshop on-Mixed Methods of Research”, ICEIM- 2016.

 

B11– Uyanık, Atilla, IV. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (IV. Internatıonal Strategıc Research Congress),  “Konkordato ve Finansal Raporlara Etkisi”  s. ISRC-2018, 7 – 11 Kasım/November 2018, Antalya/Türkiye.

C1. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplar   :

 1. A.UYANIK, Denetim, Muhasebe ve Vergilendirme, (Sigorta Sektörü Uygulamalı) 745 s, Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Kasım 2001.

 

 

 1. A.Uyanık, Vergi Bilinci, Vergi Etiği ve Vergiye Gönüllü Uyum, 145 s, İstanbul, Der In Yayınları, ISBN 978-605-5500-43-6, 2011.

 

 1. 3. A.Uyanık. Konkordato ((Nedenleri, Süreci, Sonuçları, Örnek Uygulamalar, Vergileme ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması)), 344 s, İstanbul, Seçkin Yayınları, 1. Baskı, Ankara, Eylül 2018.

 

 1. 4. Uyanık, Maliye Politikaları, (Devlet ve Kamu Maliyesi İşlevleri ile Geliştirilmesi Gerekli Maliye Politikaları), 373 s, Der Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Mart 2019.

 

 1. 5. Uyanık, Maliye Politikaları, (Devlet ve Kamu Maliyesi İşlevleri ile Geliştirilmesi Gerekli Maliye Politikaları), 370 s, Der Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, Mart 2020.

 

 1. 6. A.Uyanık. Konkordato ((Nedenleri, Süreci, Sonuçları, Örnek Uygulamalar, Vergileme ile Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması)), 344 s, İstanbul, Seçkin Yayınları, 2. Baskı, Ankara, Mart

 

C2. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler :

 1. A.UYANIK, Suna OKSAY, Onur Acar, “Avrupa Birliği’nin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sektörü”, TSRŞB, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-1, İstanbul,Aralık 2005.
 2. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


D1. A.Uyanık, “Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının ve Katılımcılarının Vergilendirilmesi”, Mevzuat Dergisi , Cilt 70, 1-12 pp., 2003.

 

D2. A.Uyanık, “İDARİ YARGIDA İPTAL DAVALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 61, 25-30 pp., 2003

 

D3. A.Uyanık, “4842 SAYILI KANUN SONRASI YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI”, Mevzuat Dergisi , Cilt 66, 35-41 pp., 2003

 

D4. A.Uyanık, “4761 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN VUK 30/7 MADDESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 58, 27-30 pp., 2002

 

D5. A.Uyanık, “YURTDIŞI HİZMET ALIMLARINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER”, Mevzuat Dergisi , Cilt 57, 32-37 pp., Eylül 2002

 

D6. A.Uyanık, “XVI DÜNYA MUHASEBE KONGRESI VE DENETİM İLE İLGİLİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 62, 32-48 pp., 2003

 

D7. A.Uyanık, “UZLAŞMA MÜESSESESİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİ”, Vergici ve Muhasebeciyle DİYALOG , Cilt 265, 61-70 pp., 2010

 

 

D8. A.Uyanık, “VERGİ HUKUKUNDA ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR (İFLASIN ERTELENMESİ VE İHTİYATİ TEDBİR KARARI İLE KARŞILIĞA KONU ALACAĞIN MAHİYETİ)”, Vergici ve Muhasebeciyle DİYALOG, , 45-57 pp., 2011/Ekim.

 

D9. A.Uyanık, “ Vergi Bilinci ve Vergiye Gönüllü Uyumun Vergi Gelirlerine Etkilerinin

Değerlendirilmesi“, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Maliye Dergisi, Temmuz-Aralık 2019; 177:354-386, Kabul Tarihi: 28.02.2020.

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


E1. A.Uyanık, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü”” bildiri kitapçığındaki “AB’ YE Uyum Sürecinde Sigorta Sektöründe Etkin Bir Denetim İçin Gerekli Olan Finansal Raporlama Standartları”, I. Ulusal Sigorta Sempozyumu, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü” konferansı dahilinde “I. ULUSAL SİGORTA SEMPOZYUMU, 477-517 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005.

 1. Diğer yayınlar :


F1. A. UYANIK“Yurt Dışı Reklamasyon Giderlerinin  Belgelendirilmesi ve Gider Olarak  Kabulü, Lebib Yalkın Yayınları, Mükellefin Dergisi,s.125, Mayıs 2003.

 

F2. A. UYANIK, S. KIYAT, “İmtiyazlı Şirketlerde Yeniden Değerleme ve Amortisman”, Diyalog, Mayıs, 2002.

 

F3. A.UYANIK, “4369 Sayılı Kanun Sonrası İş Ortaklıkları (Joint Venture), Diyalog,Eylül,2002.

 

F4.  A.Uyanık,  “Yeminli Mali Müşavirlik  Mali Sorumluluk Sigortasının  Uygulama ve  Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi ”, Mali Mevzuat Platformu, İYMMO,2002.

 

F5. A.Uyanık,  “Jeeplerin Vergilendirme Açısından Binek Otomobili Olarak Değerlendirilmesi”, Mali Mevzuat Platformu, İYMMO,2003.

 

 1. Atıflar
  :


G1. Uyanık, Atilla, “Tax Avoidance and Evasion with Transfer Pricing”,  The Business Review, Cambridge is indexed in CABELL’S, ULRICH’S and PROQUEST’S”; Timms, Duran, The Harmonisation Of Transfer Pricing: The Obstacles, The Arm’s Length Principle And The Oecd Guidelines, Faculty Of Law, Victoria University Of Wellington, 2015.

 

G2. Uyanık, Atilla, “Kamu Maliyesi Ders Notları, İstanbul. http://www.ortaklarymm.com/KamuMaliyesi.pdf (22.11.2016)”; Tüleykan, Hayrettin,  Parlak, Mehmet Ali, Türkiye’de Kamu Kesiminin Eğitim Harcamalarinin Değerlendirilmesi, Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives 6 (2) (2018) 34–53.

 

 

 

Verilen Lisans,  Yüksek Lisans ve Doktora Dersleri;

 

 

1-     Mali  Hukuk

 

2-     Kamu Maliyesi

 

3-     Sigorta Vergi Mevzuatı

 

4-     Sermaye Piyasası İşlemleri ve Vergileme

 

5-     Sigortacılık Vergilendirme, Muh. ve Denetim

 

6-     Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetim

 

7-     Risk Yönetimi

 

8-     Mali Tablolar Analizi

 

9-     Bankalarda Finansal Raporlama ve Denetim

 

10-   Türkiye’nin İdari Yapısı ve Güvenliği

 

11-   Halkla İlişkiler ve İletişim

 

12-   Maliye Politikası

 

13-   Türk Vergi Sistemi

 

14-   Dış Ticaret İşlemleri Muh.

 

15-   Vergi Hukuku

 

16-   Tax Law

17-    Project Management

18-   Yatırım Analizi

 

19-    Sigorta Şirketlerinde Muhasebe ve Denetim

 20-    Sermaye Piyasası Kurumlarında İç Kontrol ve Bağımsız Denetim
Mali Organizasyon

        Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

  •           Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,
  •           Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,
  •          Yıllık ve Aylık  Beyannamelerin hazırlanmasına yardım, kontrol.
  •          Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar,
  •          Serbest Bölge uygulamaları,
  •           Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,
  •           Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,
  •           Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
  •           Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar.
  •        Şirket Kuruluşları
  •        Outsourcing Hizmetleri (Muhasebe hizmetleri)
  • Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek mükelleflerimizin vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerini sorunsuz yerine getirmeleri konusunda yardımcı olunmasını,
  • Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, sonuç hesaplarına yansıtılması ve mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde tanzim edilmesini sağlamaktadır.

Muhasebe Hizmetleri

  • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
  • Defter tutma hizmetinin kontrolünün üstlenilmesi.
  • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
  • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesine yardım ve beyan edilmesi.
  • Raporlama Hizmetleri
  • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
  • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

   Bordro Hizmetleri

  • Bordro hazırlama hizmetleri,
  • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
  • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
  • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

   Muhasebe Revizyon Hizmetleri

  • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
  • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması
  • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü
  •        E-BEYANNAME KONTROL VE GÖNDERİM

 
Denetim Tasdik

Vergi Kanunları Yönünden Denetim

Tam Tasdik:

3568 sayılı kanuna göre isteyen şirketler yıllık hesaplarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir. Yeminli Mali Müşavir, şirketin yıl boyunca vergisel yönden denetimini yapmakta, yıl sonunda ödenecek vergiyi tespit edip hazırladığı raporu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim etmektedir. Bu takdirde Yeminli Mali Müşavir, doğacak hatadan mükellefle birlikte müştereken sorumlu olmaktadır.

Şirketimiz, müşterilerine 3568 sayılı kanuna göre tam tasdik hizmeti sunmaktadır.

KDV İadesi:

İhracat yapan şirketler ile indirimli oranda KDV’ye tabi şirketler, ihraç ettiklerin malın bünyesine giren ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV’yi iade alma haklarına sahiptir. İade ya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının yada Yeminli Mali Müşavirlerin yazacağı rapora göre yapılmaktadır. Şirketimiz, müşterilerine KDV alacaklarını en kısa zamanda alabilmeleri imkanını sunmaktadır.

Ayrıca diğer KDV iade hizmetleri de verilmektedir.

Limanlarda yapılan teslim ve hizmetler, Teşvik Belgeli Mükelleflere Yapılan Teslimler vb.
Danışmanlık

Kurumsal Finans ve Yönetim Danışmanlığı

Finans ve Yönetim Danışmalığı Bölümümüz aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

 1. Stratejik Planlama
 2. Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma Yönetimi
 3. ERP / Entegre Yönetim Sistemleri Seçim / Uygulama Danışmanlığı
 4. Bütçeleme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
 5. İnsan Kaynakları Yapılanması Danışmanlığı
 6. Aile Şirketlerinde Yönetsel Yapılanma ve Aile / Şirket Anayasası Yapılandırması
 7. Finansman Modeli ve Yönetimi
 8. Birleşme ve Satın Almalar
 9. Kurumsal İletişim

hizmetlerimiz arasındadır.

Şirket Birleşme ve Bölünmesi

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlar ile müşterilerine bu konuda hizmet sunmaktadır.

MALİ DANIŞMANLIK

1- Tüm mali mevzuat konularında görüş bildirmek,
2- Mali mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi vermek ,
3- Mükelleflerin kanunların verdiği haklardan yararlanmasını
sağlayarak vergi planlamalarına katkıda bulunmak,
4- Vergi iadesi ile ilgili konularda yazışmak,
5- Teşvik mevzuatı, iş ve SSK mevzuatı konularında görüş bildirmek

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Günümüz rekabet koşullarında şirket yönetimlerinin sürekli değişen olgulara ve olaylara hakimiyetlerini artırmanın yolu eğitimden geçmektedir. Bu perspektiften hareket eden eğitmenlerimiz tarafında periyodik olarak kamuya açık konferanslarımızın dışında tamamen şirket ihtiyaçlarına odaklı eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Güncel bilgi aktarımının yanında talep halinde aşağıdaki ana başlıklarda eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 • Şirket Özel Eğitim
 • Muhasebe Eğitimi
 • Vergi Kanunları ve Mali Hukuk Eğitimi
 • İç Denetim Teknikleri Eğitimi
 • Bütçe Planlama ve Analiz Eğitimi
 • Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi
 • Enflasyon Muhasebesi EğitimiOrganizasyon Şeması

 

Prof.Dr. Atilla UYANIK
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız  Denetçi
Kamil AY
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız  DenetçiMisyonumuz

Dünya da yaşanan  globalleşmeye paralel olarak,  ülkemizde temel uzmanlık alanlarımız olan vergilendirme, muhasebe ve mali denetimde müşterilerimizin ilerlemesini sağlayacak  Cevap ve Çözümler üretmek, beklentilerin ötesinde hizmet sunmak ve yaptığımız her işte bir değer yaratmak temel prensibimizdir.

Amacımız  doğru, güvenilir bilgi üretmek ve bunu ilgililere un uygun bir şekilde sunmaktır.  Bu amaç doğrultuusnda gerek bireysel gerese de kurumsal olarak eğitim hizmetleri vererek,  kişilerin konu ile ilgili bilgi ve yeteneklerinin artırlması en önemli hedeflerimizdendir.
Vizyonumuz

Çalışmalarını başta 3568 sayılı kanun olmak üzere diğer ilgili mevzuat  çerçevesinde yürüten  kurumumuz;  müşterilerine, dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından izleyen birikimli ve dinamik kadrosu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ve Maliye Bakanlığından  aldığı izinlere dayalı olarak, doğru bilgiye dayanan yüksek kaliteli, müşteri odaklı hizmetleri üretmek ve müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilicek, sorunlarına çözüm olucak şekilde hizmet sunmaktır.
Hakkımızda

ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Şirketimiz 1996 yılında kurulmuş olup, halen aktif olarak faaliyetine devam etmektedir.3568 sayılı Kanun (YMM) ve 2499 sayılı Kanun (SPK) hükümleri doğrultusunda her türlü denetimdanışmanlık ve mali organizasyon yapmaktadır. Yapılan denetim hizmetleri ağırlıklı olarak “ihracatta KDV İadesi” ve Yıllık Kurumlar Beyannamesi  ile   Mali Tabloların denetimi ve tasdiki ile ilgilidir.

Ayrıca şirket yönetim danışmanlığı faaliyetinde bulunmakta olup, merkezi Amerika’da olan Prosavvy danışmanlık şirketinden “affiliate” alarak uluslar arası alanda faaliyette bulunmaya başlamıştır.

Şirket Ortakları : Şirketin  2 (iki) ortağı mevcuttur.

Şirket Personeli : Şirkette full time ve part time çalışan toplam 3 personel mevcut olup, bu sayı dönemler itibariyle farklılık gösterebilmektedir.
Yararlı Bilgiler

Her türlü mali (vergi mevzuatı) konularda özet bilgi edinebileceğiniz link-bağlantı aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla,

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler

 

AİDAT BÜTÇE DIŞI GELİR KALEMLERİ
FON FAIZ GELIRI AP
KREDİKARTI KOMİSYON GELIRI AP
DIGER GELIRLER AP
BLOK OZEL GELIRLERI AP

 

 

 AİDAT BÜTÇE DIŞI GELİR KALEMLERİ
 FON FAIZ GELIRI  AP
 KREDİKARTI KOMİSYON GELIRI  AP
 DIGER GELIRLER  AP
 BLOK OZEL GELIRLERI  APGelir Vergisi Tarifesi – 2017

27.12.2016 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 296 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan ve 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan Gelir Vergisi Tarifesi    aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL‘nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL.), fazlası % 27
70.000 TL‘den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası % 35