Plaket ve Ödüllerimiz
Resim Galerisi
Prof.Dr. Atilla UYANIK

ÖZ GEÇMİŞ

 

I. KİŞİSEL

Ad, Soyad Prof.Dr. Atilla UYANIK
Doğum Tarihi 01.06.1964
E-mail Adresi atila.uyanik@isbank.net.tr
Telefon

 

Fax

Mobile

0212 213 41 33

0212 556 06 49

0212 213 66 68

0532 323 79 02

II. ÖĞRENİM DURUMU

Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Doktora
Bankacılık
Marmara Üniversitesi
1996
Y. Lisans
Mali Hukuk
Marmara Üniversitesi
1991
Lisans
İktisat
Marmara Üniversitesi
1988
Doctoral Research
Financial law
University of Southampton
1992
Doc. / Prof.
Maliye
ÜAK
2014

AKADEMİK     ÜNVANLAR :

Doç. Dr.                                 Maliye / Mali Hukuk          Bölüm Başkanı

 

III. GÖREVLER

AKADEMİK GÖREVLER

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

 
Doç.  Dr.
KLU İİBF    MALİYE  BÖLÜM  BAŞKANI

2016-

 
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Hukuk Fakültesi

1995-7

 
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

1995-

 
Öğr.Gör. Dr.
M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu

1997-

 
Öğr.Gör. Dr.
BAHÇEŞEHİR Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

2007-

 
Öğr.Gör. Dr.
KADİR HAS  ÜNİV. . Sosyal  Bilimleri Enstitüsü

2007-

 
Öğr.Gör. Dr.
MALTEPE  ÜNİV.  iib Fakültesi

2007-2011

 

Doç. Dr.
PMYO

2010-

 

Doç. Dr.
M.Ü. BSE-BSYO

2014-

 

İDARİ ve DİĞER GÖREVLER

 
Yeminli Mali Müşavir – Kurucu Ortak
ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.  
Türkiye Temsilcisi-Affiliate
Prosavvy Consultansy  – US  
Oda Danışmanı ve Mali Mevzuat Platformu Yayın Kurulu Üyesi
İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası  
Bilirkişi – KAYYIM-Uzlaştırmacı
İstanbul Adalet Sarayı  –  İstanbul Anadolu Adalet Sarayı  
Asil Üye
Maliye Bakanlığı İst. Defterdarlığı Takdir Komisyonu  
Yayın Kurulu Üyesi,Yazar
Hakemli Başar Mevzuat Dergisi , basarm.com.tr  
Yayın Kurulu Üyesi
Diyalog Aylık  Dergi, Süryay Yayınları  
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
BİLGİ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Bilim ve Danışma Kurulu Üyesi TSRŞB,     Sigorta Araştırma   Dergisi  
Yönetim Kurulu Baş Danışmanı –  YMM ARTI FİNANS FAKTORİNG A.Ş.  
Yönetim Kurulu Üyesi  (Bağımsız Direktör)

Kazakistan Ziraat International Bank (KZİ BANK)

 
Etik Kurul Üyesi Sağlık bakanlığı, İstanbul 7 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu  
Çalışma Grubu Üyesi
M.B. Vergi konseyi

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. A.Uyanık, Tax Avoidance and Evasion with Transfer Pricing”,  The Business Review, Cambridge is indexed in CABELL’S, ULRICH’S and PROQUEST’S (ABI) DIRECTORIES, Cilt 14, 72-80 pp., 2010.

A2. A.Uyanık, Teori ve Uygulamada Menkul Kıymetlerde Vergilendirmenin Tasarruf ve Yatırımlar Üzerinde ki Etkileri,  Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi “The Journal of Financial Researches and Studies” , ISSN, 1309-1123, c:1, Sayı: 1, July, Temmuz 2009

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1- A.Uyanık “Sigorta Sektöründe Vergilendirme   Etkilerinin  Ölçeğe Göre  Değerlendirilmesi” Bankacılık Ve Sigortacılık  Enstitüsüvebankacılık Ve Sigortacılık Yüksekokuluuluslararası Finans Sempozyumu, 9-10 HAZİRAN 2005 , İstanbul, Turkiye.

 

B2. A.Uyanık,  “Structures And Integratıon Of The Taxatıon Systems And Taxatıon Of Fınancıal Instruments (Marketable Securıtıes) In The European Unıon And  Turkey”,  Vienna University of Economics and Business Administration (WU) , 2006 Finance Symposium,   25-26 May 2006, Istanbul Stock Exchange Market, İstanbul, Turkiye.

 

B3– A.Uyanık, I. Uitdebroeck “Structures And Integratıon Of The Taxatıon Systems And   Comparıson Of The Taxatıon Of Foreıgn Investment Between Belgıum   And Turkey”   T.R.Marmara Unıversıty The School Of Bankıng And Insurance  International Finance Symposium 2007 14 December 2007,  Istanbul,

B4- A.Uyanık, Finansal Krizler Ve  Uygulanan Vergi Politikalarının   Ekonomik Süreç Üzerindeki Etkileri”, T.R.Marmara Unıversıty The School Of Bankıng And Insurance     International Finance Symposium 2008 19 December 2008,  İstanbul.

 

B5- A.Uyanık“Küresel Kriz Sonrası Yeni Finansal Mimari Arayışı”    “Uygulanan Vergi Politikalarının Finansal Krize Etkileri Ve  Sigorta Sektörüne Münhasır   Değerlendirmeler ”  T.C. Marmara Üniversitesi Bankacılık Ve Sigortacılık Enstitüsü Ve Bankacılık Ve Sigortacılık  Yüksekokulu Uluslararası Finans Sempozyumu 2009,  16  Ekim 2009, İstanbul.

 

B6- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2010  “KRİZ SONRASI SÜREÇTE FİNANS SEKTÖRÜ – REEL SEKTÖR İLİŞKİSİ” bildiri kitapçığındaki “UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARININ KRİZ SONRASI REEL SEKTÖR VE FİNANS SEKTÖRÜNE ETKİLERİ”, 317-341 pp., İstanbul, Türkiye, Aralık, 2010.

 

B7- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2011 konferansı dahilinde “Yükselen Ekonomilerde Finansman”,”YÜKSELEN EKONOMİLERDE VERGİ POLİTİKASI EĞİLİMLERİ VE BEKLENTİLERİ”,  İstanbul, Türkiye,21 Ekim 2011.

 

B8- A.Uyanık, ULUSLARARASI FİNANS SEMPOZYUMU 2012 konferansı dahilinde “ Dünya Ekonomisinde Tasarruf-Yatırım İlişkileri ve Finansal Sistemin Etkinliği“,” MALİ DİSİPLİNİN TASARRUF VE YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ “,  İstanbul, Türkiye, 08 Kasım 2012

C1. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplar   :

1. A.UYANIK, “Denetim, Muhasebe ve Vergilendirme, “Sigorta Sektörü Uygulamalı” Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Kasım 2001.

 

 

2. A.Uyanık, Vergi Bilinci, Vergi Etiği ve Vergiye Gönüllü Uyum, 145 pp., İstanbul, DER IN YAYINLARI, ISBN 978-605-5500-43-6, 2011.

C2. Yazılan Ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler :

1. A.UYANIK, Suna OKSAY, Onur Acar, “Avrupa Birliği’nin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sektörü”, TSRŞB, Sigorta Araştırma ve İnceleme Yayınları-1, İstanbul,Aralık 2005.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. A.Uyanık, “Bireysel Emeklilik Sistemi Fonlarının ve Katılımcılarının Vergilendirilmesi”, Mevzuat Dergisi , Cilt 70, 1-12 pp., 2003.

 

D2. A.Uyanık, “İDARİ YARGIDA İPTAL DAVALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 61, 25-30 pp., 2003

 

D3. A.Uyanık, “4842 SAYILI KANUN SONRASI YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI”, Mevzuat Dergisi , Cilt 66, 35-41 pp., 2003

 

D4. A.Uyanık, “4761 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELERİN VUK 30/7 MADDESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 58, 27-30 pp., 2002

 

D5. A.Uyanık, “YURTDIŞI HİZMET ALIMLARINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER”, Mevzuat Dergisi , Cilt 57, 32-37 pp., Eylül 2002

 

D6. A.Uyanık, “XVI DÜNYA MUHASEBE KONGRESI VE DENETİM İLE İLGİLİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, Mevzuat Dergisi , Cilt 62, 32-48 pp., 2003

 

D7. A.Uyanık, “UZLAŞMA MÜESSESESİNİN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİ”, Vergici ve Muhasebeciyle DİYALOG , Cilt 265, 61-70 pp., 2010

D8. A.Uyanık, “VERGİ HUKUKUNDA ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR (İFLASIN ERTELENMESİ VE İHTİYATİ TEDBİR KARARI İLE KARŞILIĞA KONU ALACAĞIN MAHİYETİ)”, Vergici ve Muhasebeciyle DİYALOG, , 45-57 pp., 2011/Ekim.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. A.Uyanık, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü”” bildiri kitapçığındaki “AB’ YE Uyum Sürecinde Sigorta Sektöründe Etkin Bir Denetim İçin Gerekli Olan Finansal Raporlama Standartları”, I. Ulusal Sigorta Sempozyumu, “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk Sigorta Sektörü” konferansı dahilinde “I. ULUSAL SİGORTA SEMPOZYUMU, 477-517 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2005.

F. Diğer yayınlar :

F1. A. UYANIK“Yurt Dışı Reklamasyon Giderlerinin  Belgelendirilmesi ve Gider Olarak  Kabulü, Lebib Yalkın Yayınları, Mükellefin Dergisi,s.125, Mayıs 2003.

 

F2. A. UYANIK, S. KIYAT, “İmtiyazlı Şirketlerde Yeniden Değerleme ve Amortisman”, Diyalog, Mayıs, 2002.

 

F3. A.UYANIK, “4369 Sayılı Kanun Sonrası İş Ortaklıkları (Joint Venture), Diyalog,Eylül,2002.

 

F4. A.Uyanık,  “Yeminli Mali Müşavirlik  Mali Sorumluluk Sigortasının  Uygulama ve  Yasal Düzenlemeler Açısından Değerlendirilmesi ”, Mali Mevzuat Platformu, İYMMO,2002.

 

F5. A.Uyanık,  “Jeeplerin Vergilendirme Açısından Binek Otomobili Olarak Değerlendirilmesi”, Mali Mevzuat Platformu, İYMMO,2003.

Aşağıda belirtilen lisans ve yüksek lisans derslerini vermiş / vermektedir.

 

1-     Mali  Hukuk

2-     Kamu Maliyesi

3-     Sigorta Vergi Mevzuatı

4-     Sermaye Piyasası İşlemleri ve Vergileme

5-     Sigortacılık Vergilendirme, Muh. ve Denetim

6-     Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetim

7-     Risk Yönetimi

8-     Mali Tablolar Analizi

9-     Bankacılık

10- Türkiye’nin İdari Yapısı ve Güvenliği

11- Halkla İlişkiler ve İletişim

12- Maliye Politikası
Mali Organizasyon

        Muhasebe uygulamaları ve esasları konusunda hizmet içi eğitimlerin verilmesi,

  •           Maliyet muhasebesi sistemlerinin kurulması ve belge formatlarının oluşturulması,
  •           Dönemsel olarak mali tabloların oluşturularak raporlanması,
  •          Yıllık ve Aylık  Beyannamelerin hazırlanmasına yardım, kontrol.
  •          Gümrük vergisi ile ilgili danışmanlıklar,
  •          Serbest Bölge uygulamaları,
  •           Yabancı Sermaye ve Kambiyo Mevzuatı uygulamaları,
  •           Yap İşlet Devret ve Yap İşlet uygulamaları,
  •           Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
  •           Uluslararası vergi anlaşmalarına ilişkin danışmanlıklar.
  •        Şirket Kuruluşları
  •        Outsourcing Hizmetleri (Muhasebe hizmetleri)
  • Yasal kayıt ve işlemlerin incelenerek mükelleflerimizin vergi ile ilgili yasal yükümlülüklerini sorunsuz yerine getirmeleri konusunda yardımcı olunmasını,
  • Dönem sonu işlemlerinin mevzuata uygun hale getirilmesi, sonuç hesaplarına yansıtılması ve mali tabloların sağlıklı ve mukayese edilebilir şekilde tanzim edilmesini sağlamaktadır.

Muhasebe Hizmetleri

  • Muhasebe ve Maliyet sistemlerinin kurulması ve ilgili departmanların organizasyonunun oluşturulması.
  • Defter tutma hizmetinin kontrolünün üstlenilmesi.
  • Resmi defterlerin yıl sonu kapanışlarının yapılması.
  • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Üç aylık-Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. düzenlenmesine yardım ve beyan edilmesi.
  • Raporlama Hizmetleri
  • Her türlü finansal raporlama; yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması (US GAAP, UFRS, Konsolidasyon raporları vb.),
  • Talep üzerine üstlenebileceğimiz sair işler ve raporlamalar.

   Bordro Hizmetleri

  • Bordro hazırlama hizmetleri,
  • Bordro zarfları ve ödeme talimatlarının hazırlanması,
  • SGK bildirgeleri ve muhtasar beyannamenin düzenlenmesi ve beyan edilmesi,
  • Ücret ödemelerinin banka tarafından düzgün bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve takibi.

   Muhasebe Revizyon Hizmetleri

  • Şirket muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Vergi Usul Kanunu’na uygunluğunun sağlanması
  • Yasal defterlerin VUK’a ve TTK’ya uygunluğunun sağlanması
  • Vergi Beyannamelerinin düzenlenmesi veya şirket tarafından hazırlanan beyannamelerin kontrolü
  •        E-BEYANNAME KONTROL VE GÖNDERİM

 
Denetim Tasdik

Vergi Kanunları Yönünden Denetim

Tam Tasdik:

3568 sayılı kanuna göre isteyen şirketler yıllık hesaplarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir. Yeminli Mali Müşavir, şirketin yıl boyunca vergisel yönden denetimini yapmakta, yıl sonunda ödenecek vergiyi tespit edip hazırladığı raporu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine teslim etmektedir. Bu takdirde Yeminli Mali Müşavir, doğacak hatadan mükellefle birlikte müştereken sorumlu olmaktadır.

Şirketimiz, müşterilerine 3568 sayılı kanuna göre tam tasdik hizmeti sunmaktadır.

KDV İadesi:

İhracat yapan şirketler ile indirimli oranda KDV’ye tabi şirketler, ihraç ettiklerin malın bünyesine giren ve indirim yoluyla gideremedikleri KDV’yi iade alma haklarına sahiptir. İade ya Maliye Bakanlığı denetim elemanlarının yada Yeminli Mali Müşavirlerin yazacağı rapora göre yapılmaktadır. Şirketimiz, müşterilerine KDV alacaklarını en kısa zamanda alabilmeleri imkanını sunmaktadır.

Ayrıca diğer KDV iade hizmetleri de verilmektedir.

Limanlarda yapılan teslim ve hizmetler, Teşvik Belgeli Mükelleflere Yapılan Teslimler vb.
Danışmanlık

Kurumsal Finans ve Yönetim Danışmanlığı

Finans ve Yönetim Danışmalığı Bölümümüz aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

 1. Stratejik Planlama
 2. Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma Yönetimi
 3. ERP / Entegre Yönetim Sistemleri Seçim / Uygulama Danışmanlığı
 4. Bütçeleme Sistemi Tasarımı ve Uygulaması
 5. İnsan Kaynakları Yapılanması Danışmanlığı
 6. Aile Şirketlerinde Yönetsel Yapılanma ve Aile / Şirket Anayasası Yapılandırması
 7. Finansman Modeli ve Yönetimi
 8. Birleşme ve Satın Almalar
 9. Kurumsal İletişim

hizmetlerimiz arasındadır.

Şirket Birleşme ve Bölünmesi

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlar ile müşterilerine bu konuda hizmet sunmaktadır.

MALİ DANIŞMANLIK

1- Tüm mali mevzuat konularında görüş bildirmek,
2- Mali mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi vermek ,
3- Mükelleflerin kanunların verdiği haklardan yararlanmasını
sağlayarak vergi planlamalarına katkıda bulunmak,
4- Vergi iadesi ile ilgili konularda yazışmak,
5- Teşvik mevzuatı, iş ve SSK mevzuatı konularında görüş bildirmek

EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Günümüz rekabet koşullarında şirket yönetimlerinin sürekli değişen olgulara ve olaylara hakimiyetlerini artırmanın yolu eğitimden geçmektedir. Bu perspektiften hareket eden eğitmenlerimiz tarafında periyodik olarak kamuya açık konferanslarımızın dışında tamamen şirket ihtiyaçlarına odaklı eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Güncel bilgi aktarımının yanında talep halinde aşağıdaki ana başlıklarda eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir.

 • Şirket Özel Eğitim
 • Muhasebe Eğitimi
 • Vergi Kanunları ve Mali Hukuk Eğitimi
 • İç Denetim Teknikleri Eğitimi
 • Bütçe Planlama ve Analiz Eğitimi
 • Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi
 • Enflasyon Muhasebesi EğitimiOrganizasyon Şeması

 

Prof.Dr. Atilla UYANIK
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız  Denetçi
Kamil AY
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız  DenetçiMisyonumuz

Dünya da yaşanan  globalleşmeye paralel olarak,  ülkemizde temel uzmanlık alanlarımız olan vergilendirme, muhasebe ve mali denetimde müşterilerimizin ilerlemesini sağlayacak  Cevap ve Çözümler üretmek, beklentilerin ötesinde hizmet sunmak ve yaptığımız her işte bir değer yaratmak temel prensibimizdir.

Amacımız  doğru, güvenilir bilgi üretmek ve bunu ilgililere un uygun bir şekilde sunmaktır.  Bu amaç doğrultuusnda gerek bireysel gerese de kurumsal olarak eğitim hizmetleri vererek,  kişilerin konu ile ilgili bilgi ve yeteneklerinin artırlması en önemli hedeflerimizdendir.
Vizyonumuz

Çalışmalarını başta 3568 sayılı kanun olmak üzere diğer ilgili mevzuat  çerçevesinde yürüten  kurumumuz;  müşterilerine, dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri yakından izleyen birikimli ve dinamik kadrosu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu ve Maliye Bakanlığından  aldığı izinlere dayalı olarak, doğru bilgiye dayanan yüksek kaliteli, müşteri odaklı hizmetleri üretmek ve müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilicek, sorunlarına çözüm olucak şekilde hizmet sunmaktır.
Hakkımızda

ORTAKLAR YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

Şirketimiz 1996 yılında kurulmuş olup, halen aktif olarak faaliyetine devam etmektedir.3568 sayılı Kanun (YMM) ve 2499 sayılı Kanun (SPK) hükümleri doğrultusunda her türlü denetimdanışmanlık ve mali organizasyon yapmaktadır. Yapılan denetim hizmetleri ağırlıklı olarak “ihracatta KDV İadesi” ve Yıllık Kurumlar Beyannamesi  ile   Mali Tabloların denetimi ve tasdiki ile ilgilidir.

Ayrıca şirket yönetim danışmanlığı faaliyetinde bulunmakta olup, merkezi Amerika’da olan Prosavvy danışmanlık şirketinden “affiliate” alarak uluslar arası alanda faaliyette bulunmaya başlamıştır.

Şirket Ortakları : Şirketin  2 (iki) ortağı mevcuttur.

Şirket Personeli : Şirkette full time ve part time çalışan toplam 3 personel mevcut olup, bu sayı dönemler itibariyle farklılık gösterebilmektedir.
Yararlı Bilgiler

Her türlü mali (vergi mevzuatı) konularda özet bilgi edinebileceğiniz link-bağlantı aşağıdaki gibidir. Saygılarımızla,

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler

 

AİDAT BÜTÇE DIŞI GELİR KALEMLERİ
FON FAIZ GELIRI AP
KREDİKARTI KOMİSYON GELIRI AP
DIGER GELIRLER AP
BLOK OZEL GELIRLERI AP

 

 

 AİDAT BÜTÇE DIŞI GELİR KALEMLERİ
 FON FAIZ GELIRI  AP
 KREDİKARTI KOMİSYON GELIRI  AP
 DIGER GELIRLER  AP
 BLOK OZEL GELIRLERI  APGelir Vergisi Tarifesi – 2017

27.12.2016 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 296 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği  ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan ve 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanacak olan Gelir Vergisi Tarifesi    aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

2017 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL‘nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL.), fazlası % 27
70.000 TL‘den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası % 35