AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK Yazdır
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 09 Aralık 2009 09:58
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUNDA DEĞİŞİKLİK İLE İLGİLİ KANUN VE İLGİLİ MEVZUATA (YÖNETMELİK-TEBLİĞ-SİRKÜLER-BKK VB.)

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028

adresinden ulaşabilirsiniz.