Kurumlar Vergisi Beyannamesi Yazdır
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazar, 26 Nisan 2015 20:29

24.04.2015 tarihli ve VUK-76 / 2015-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme

süreleri 30 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Son Güncelleme: Pazar, 26 Nisan 2015 20:43