Güncel Mali Bilgiler Yazdır
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 01 Ocak 2015 20:48

e-Arşiv uygulaması için; 
 
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=e5o6X7owrUQ8aHs4&type=teblig
 
 
Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.
Gelir Vergisi, Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri.

 
 
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=TG4DI56Jvay1QfgR&type=teblig
 
 http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=pMzD40A9M4IP6oCJ&type=teblig
 
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=GQ4Qqj49rt79C4Ep&type=teblig 
 
 
 
 
 
Son Güncelleme: Perşembe, 01 Ocak 2015 21:47