x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
Prof. Dr. Atilla UYANIK - Biyografi PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 11 Mayıs 2016 23:09

Biyografi

 

Ad, Soyadı

Prof.Dr. Atilla UYANIK

E-mail Adresi

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Telefon

Fax

Mobile

0212 213 41 33

0212 213 66  68

0532 323 79 02

01.06.1964 doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’ da tamamladı. 1987 yılında M.Ü. İktisat bölümünde lisans, 1991 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü  Hukuk Bölümü Mali Hukuk ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1996 yılında M.Ü. Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık ana bilim dalında doktor unvanı aldı.

Üniversite eğitimi sırasında çalışmaya başladı ve iş, eğitim ve akademik çalışmaları bir arada devam ettirdi. Hemen hemen tüm  çalışmalarını kendi kurduğu büroda sürdürdü. İlk bürosunu 1982 yılında henüz 18 yaşında  iken açmış olup, söz konusu büro halen faaliyetini Sigorta Acenteliği ve Muhasebe-Mali Müşavirlik olarak devam ettirmektedir.

Girişimci özelliği ile  birçok işletmede kurucu ve yöneticilik görevlerinde  bulundu. Çok sayıda firmaya danışmanlık   hizmeti verdi.   Bu meyanda  küçük, orta ve büyük ölçekli bir çok işletmede, Yönetim Kurulu Üyeliği, Mali Danışman, yönetim organizasyonu, finans ve mali mevzuat ile ilgili danışmanlık ve sigortacılık yaptı.

1992 yılında  doktora eğitimine başladıktan sonra  buna bağlı olarak,  İngiltere’ de ( University of  Southampton) finansal piyasalar, araçlar, denetim  ve vergilendirme ile ilgili araştırmalarda bulundu. Literatüre önemli derecede katkıları olan bu çalışmalar bir çok konferansta tebliğ olarak sunuldu.

1993 yılında Yeminli Mali Müşavir unvanı almaya hak kazandı. Halen en genç yaşta , sınavla, tek seferde YMM unvanı alan kişi özelliğine sahiptir.

1994 yılından itibaren özellikle Asliye Ticaret Mahkemeleri ve diğer adli yargı Mahkemelerinde Bilirkişi ve  Kayyım olarak görev yapmaktadır. Özellikle İflas Ertelemelerinde uzmanlaşmış olan Doç. Dr. Atilla UYANIK bir çok işletmenin iflas sürecinden çıkarak normal faaliyetine dönmesi konusunda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bu yönü itibariyle ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkıları olmuştur. Keza bir kısım uyuşmazlıklarda  Hakemlik ve Hakem Heyeti Başkanlığı yapmıştır.

1997 yılında “ Finansal Ürünlerin Vergilendirme Yasal Düzenlemeler Açısında Değerlendirilmesi “ isimli doktora çalışması Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kitap olarak yayınlandı. 2001 yılında ise “Denetim, Muhasebe ve Vergilendirme, Sigorta Sektörü Uygulamalı” isimli kitabı yayınlandı. 2005 yılında “Avrupa Birliği’nin Vergilendirme Yapısı ve Sigorta Sektörü” isimli ortak çalışması TSŞRB tarafından yayınlandı. Keza 2011 yılında “Vergi Bilinci,  Vergi Etiği ve Vergiye Gönüllü Uyum” isimli kitabı yayınlandı.

Ayrıca konusu ile ilgili gerek Ulusal,  gerekse de Uluslararası Hakemli ve Mesleki  dergilerde  bir çok  makaleleri yayınlandı ve çeşitli seminer, konferans, panel ve kongrelere eğitimci ve araştırmacı olarak katıldı, tebliğler sundu.

Çalışmalarında özel sektör bilgi ve tecrübelerini,  akademik bilgi ile birleştirerek özgün eserlerin oluşmasına katkıda bulundu.

1999 yılından itibaren  İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası’nca çıkarılan Mali Mevzuat Platformu danışma kurulunda ve diğer birçok mesleki ve bilimsel derginin yayın  kurulu’nda   görev yapmaktadır. 2002 yılında  Maliye Bakanlığı, İstanbul Defterdarlığı 3 no.lı Takdir Komisyon üyesi olarak  görev yapmıştır.  Burada yapılan çalışmalar ile mesleği icra edenler ile idare arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne katkıda bulundu.

Doç. Dr. Atilla UYANIK,  Maliye  Bakanlığı Vergi Konseyi, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu  çalışma grubunda görev yapmıştır.

2008-2013 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası iştiraki olan KZİ Bank, “Kazakistan Ziraat International Bank” da Yönetim Kurulu Üyesi ve  Kredi Komitesi Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Bankanın büyümesi ve karlılığına önemli katkıda bulunmuştur.

2013 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Genel ve Özel Alanlarda (Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik )  “Bağımsız Denetçi” unvan ve yetkisi verilmiştir. Bu yetkilendirme,  daha önce SPK ve Hazine Müsteşarlığından alınan yetkinin yanı sıra, diğer koşulların sağlanması ile verilmiştir.

Yıllardır sürdürdüğü akademik çalışmaların en önemli  ürünü olarak gerekli şartların yerine getirilmesi ile   14.03.2014  tarihinde  “Maliye” bilim alanında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisi verilmiştir.

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Uzlaştırmacı” olarak görevlendirildi ve ilgili listede yayınlandı.

Sosyal alanlarda da faaliyette bulunan Doç.Dr. Atilla UYANIK  iki derneğin (Mezunlar ve Akreditasyon alanlarında kurulu) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

Doç. Dr. Atilla Uyanık İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına ve Kamu Gözetimi Kurumu’na kayıtlı olup, Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Şirketi ortağıdır.

Prof Dr. Atilla UYANIK, Öğretim  Üyesi olarak da , M.Ü. Hukuk Fakültesinde,  Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda ve Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde , Bahçeşehir Üniversitesi FBE ve Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Maltepe Üniversitesi İİBF’nde,  Polis Akademisi Başkanlığı, ASM Polis MYO’da  ve hali hazırda  Kırklareli Üniversitesi İİBF'nde  Maliye Bölümü Başkanı ve İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimlerinde  olarak görev yapmakta olup,  aşağıda belirtilen lisans,  yüksek lisans ve Doktora derslerini vermiş / vermektedir.

1-     Mali  Hukuk

2-     Kamu Maliyesi

3-     Sigorta Vergi Mevzuatı

4-     Sermaye Piyasası İşlemleri ve Vergileme

5-     Sigortacılık Vergilendirme, Muh. ve Denetim

6-     Sermaye Piyasalarında Bağımsız Dış Denetim

7-     Risk Yönetimi

8-     Mali Tablolar Analizi

9-     Bankacılık

10- Türkiye’nin İdari Yapısı ve Güvenliği

11- Halkla İlişkiler ve İletişim

12- Maliye Politikası

13- Türk Vergi Sistemi

14- Sermaye Piyasası Kurumlarında İç Kontrol ve Bağımsız Denetim

Disiplinli ve çok çalışmayı şiar edinen Prof. Dr. Atilla UYANIK, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Son Güncelleme: Salı, 27 Ağustos 2019 23:27