x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
2012 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2011 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Cuma, 18 Kasım 2011 11:18

SİRKÜLER NO : 2011/ 314-12 İstanbul, 18.11.2011 KONU : 2012 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2011 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri

Bilindiği gibi, TTK’ nın 66-85 ve VUK’ 182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların ise hesap döneminin kapanmasından itibaren 1. ve 3. ay içerisinde (Yevmiye Defteri için Ocak, Envanter defteri için ise Mart ayında olmak üzere) “ Görülmüştür” şeklinde Notere tasdiki gerekmektedir. ([1])*

Ayrıca ticari davalarda, T.T.K.’ nun 70, 72 nci maddesi gereğince söz konusu yasal defterlerde gerekli kapanış tasdikinin (“görülmüştür” ifadesinin), bulunmaması halinde bunlar, TTK’ nun 85’inci maddesine göre ilgilisi lehine delil olma niteliğine haiz olmamaktadırlar .

Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE TİCARİ OLARAK muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

Dr. Atilla UYANIK

 

Yeminli Mali Müşavir



[1] 2011 yılı defter sayfaları kontrol edilerek eksik varsa ek defter tasdikinin yapılması gerektiği ayrıca hatırlatılır.

Son Güncelleme: Cuma, 13 Ocak 2012 11:03