x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
Torba Kanun uzatıldı PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 02 Mayıs 2011 18:37

 

Torba Kanun olarak bilinen 6111 sayılı Kanun un önemli bazı maddeleri 1 ay süre ile uzatıldı. Konuya ilişkin BKK aşağıdaki gibidir.

B.K.K. No

2011/1713

Resmi Gazete Tarihi

30/04/2011

Resmi Gazete No

27920

Kapsam

 

Karar Sayısı : 2011/1713

Ekli "6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/4/2011 tarihli ve 39246 sayılı yazısı üzerine, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 168 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/4/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

6111 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME
SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1 - (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(2) 6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

(3) 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (b)

bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Son Güncelleme: Cuma, 13 Ocak 2012 11:06