x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 67 NCİ MADDESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 04 Ekim 2010 12:24
B.K.K. No2010/926
Resmi Gazete Tarihi30/09/2010
Resmi Gazete No27715
Kapsam
 

27/9/2010 TARİHLİ VE 2010/926 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

KARAR

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 1) (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için %0,

2) (1) numaralı fıkrada yer alan oran; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, (1) numaralı alt bent dışında kalan kazançlar için %10,

3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar için %10,"

MADDE 2- Bu Karar 1/10/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Son Güncelleme: Çarşamba, 06 Ekim 2010 17:09