x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
Defter Tasdikleri PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 09 Aralık 2009 13:33

 SİRKÜLER NO      : 2009/ 287-15                         İstanbul, 09.12.2009 

KONU                  :     2010 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2009 Yılı Defter Kapanışları Hk.   

            Bilindiği gibi,  TTK’ nın 66-85 ve VUK’  182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların  ise hesap döneminin kapanmasından itibaren 1. ve 3. ay  içerisinde (Yevmiye Defteri için  Ocak, Envanter defteri için ise Mart ayında olmak üzere) “ Görülmüştür” şeklinde  Notere tasdiki gerekmektedir. ([1])*

              Ayrıca ticari davalarda, T.T.K.’ nun 70, 72  nci maddesi gereğince söz konusu  yasal defterlerde gerekli kapanış tasdikinin (“görülmüştür”   ifadesinin),  bulunmaması halinde bunlar,  TTK’ nun 85’inci maddesine göre ilgilisi lehine delil olma niteliğine haiz olmamaktadırlar . 

            Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE TİCARİ OLARAK  muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

 Bilgilerinize sunulur.  Saygılarımızla,   

 Dr. Atilla UYANIK                                                               

 Yeminli Mali Müşavir 

[1] 2009 yılı defter sayfaları kontrol edilerek eksik varsa ek defter tasdikinin yapılması gerektiği ayrıca hatırlatılır.
Son Güncelleme: Perşembe, 10 Aralık 2009 21:13