x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
DENETÇİDE BULUNMASI GEREKLİ MESLEKİ STANDARTLAR PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 13 Temmuz 2009 23:42
DENETÇİDE BULUNMASI GEREKLİ MESLEKİ STANDARTLAR

(EĞİTİM, YETERLİLİK , MESLEKİ ÖZEN, BAĞIMSIZLIK VE ETİK)

 

Dr. Atilla UYANIK *

ÖZET

 

Dünyada yaşanan globalizasyon süreci içerisinde iş ve işlemlerin uluslar arası düzeyde sürekli artış göstermesi beraberinde tüm bu faaliyetlerin doğru ve belirlenen şartlara uygun olarak yerine getirilip getirilmediği hususlarında, belirli standartlara göre denetlenmesini gündeme getirmiştir. Ancak yapılacak denetimlerden beklenen faydanın sağlanması denetçilerde belirli standartların bulunmasına bağlı olmaktadır. Bunları, yeterli eğitim, tecrübe, titizlik, bağımsızlık ve ahlak kuralları olarak söyleyebiliriz. Söz konusu standartlar gerek meslek komiteleri gerekse de ilgili ülkelerde yasal düzenlemeler ile belirlenmekte ve profesyonel olarak bağımsızlık hususları ön plana çıkarılmaktadır. Denetim ile ilgili yasal düzenlemeler, firmaların serbestlik ilkelerinin sınırını çizmekte ve yapılacak denetim faaliyetinin konusu oluşturmaktadır. Sonuç olarak her ülkenin kendine has kuralları ve disiplin uygulamalarının yanı sıra konu ile ilgili uluslar arası genel kabul görmüş ilke ve kurallar denetim ve denetçi ile standartları tespit etmektedir.

Son Güncelleme: Pazartesi, 09 Kasım 2009 17:16
Devamını oku...
 
Finansal kriz-Vergi PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Salı, 01 Eylül 2009 17:38
 

FİNANSAL KRİZLER VE  UYGULANAN VERGİ POLİTİKALARININ   EKONOMİK SÜREÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  

Dr.  Atilla UYANIK (*[1])

 1.   GİRİŞ Bilindiği gibi vergilendirme gerek teori gerekse de uygulama açısından kavram olarak  oldukça  geniş uygulama alanı bulmaktadır. Vergileme, gelir dağılımı dengesizliğini giderme, yatırımların bölgeler arası dengeli dağılımı ve dış ödemeler bilançosunun denkliğini temin ile enflasyonun önlenmesi gibi çok değişik amaçlarla kullanılabildiği kadar ekonomik istikrarı sağlamada da önemli bir fonksiyona sahiptir. Verginin, mali düzeyin ötesinde, “ekstra-fiskal fonksiyonları” da  kapsaması; vergi hukukunun oluşum şekli ve içeriği üzerinde ekonomik ihtiyaçlar ve politikalar ile gelişmelerin de etkili olmasına ve müesseselerin yön kazanmasına neden olduğu kadar; ülke ekonomisinde yaratacağı etkilerle ekonomik krizlerin önlenmesinde veya ortaya çıkan krizlerin giderilmesinde de önemli bir araç olma özelliğini ortaya çıkarır.  
Son Güncelleme: Salı, 01 Eylül 2009 17:57
Devamını oku...
 
5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazar, 05 Temmuz 2009 04:42
03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun’da, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nda, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nda, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda, 2919 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmıştır.
Son Güncelleme: Salı, 08 Aralık 2009 11:40
 
<< Başlat < Önceki 11 12 13 14 15 Sonraki > Son >>

Sayfa 15 > 15