x

Atilla UYANIK Resim Galerisi

Anketler

Sayfamıza Nasıl Ulaştınız
 
"İnternet Sayfamıza Hoşgeldiniz..." Ortaklar Yeminli Mali Müşavirlik
Asgari Ücret - AGİ PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazar, 04 Ocak 2015 20:51

SİRKÜLER NO      : 2015/ 360- 01                                                         İstanbul, 02.01.2015

 

KONU                  :   Asgari Ücret,  AGİ , kesinti ve maliyet hesabı

 

            Yukarıda belirtilen konu ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler ile  getirilen değişikliklerden gerekli özet bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize sunulur.    Saygılarımızla,

 

                                                                                                         Doç. Dr. Atilla UYANIK

                                                                                                         Yeminli Mali Müşavir

 
Devamını oku...
 
Güncel Mali Bilgiler PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Perşembe, 01 Ocak 2015 20:48

e-Arşiv uygulaması için; 
 
 
 
Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.
Gelir Vergisi, Harçlar Kanunu Genel Tebliğleri.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son Güncelleme: Perşembe, 01 Ocak 2015 21:47
 
2015 Vergi Takvimi PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazar, 28 Aralık 2014 22:22

 

2015 Vergi Takvimine;

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi

adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Atilla UYANIK

 

 

 

Son Güncelleme: Pazar, 04 Ekim 2015 11:59
 
2015 defter tasdikleri ve e-Defter PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Çarşamba, 03 Aralık 2014 21:02
 

SİRKÜLER NO : 2014/ 357-07 İstanbul, 03.12.2014

 

KONU : 2015 Yılı Defter Açılış Tasdikleri ve 2014 Yılı Defter Kapanış Tasdikleri

 

 

Bilindiği gibi, TTK’ nın 64-67 ve VUK’182-225 maddeleri uyarınca tasdike tabi yasal defterlerin açılış tasdikinin kullanılmayan başlamadan önce (Aralık ayı içinde), kapanışların ise hesap döneminin kapanmasından itibaren Yevmiye Defterinin 6. ay sonuna kadar; Yönetim Kurulu Karar Defterinin 1. Ay sonuna kadar “ Görülmüştür” şeklinde Notere tasdiki gerekmektedir. ([1])*

 

Dolayısıyla HEM MALİ HEM DE HUKUKİ OLARAK muhtemel ihtilafların önlenmesi amacıyla bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği muhakkaktır.

 

Keza, 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği hükümleri ve 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Dolayısıyla mükelleflerin en geç Aralık ayı içerisinde e-Defter uygulamasına başvurmaları ([2])ve 01/01/2015 tarihi itibariyle e-deftere geçiş yapmaları, zorunludur.e-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler, zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren Yevmiye Defterlerini ve Defteri Kebirlerini e-Defter olarak tutmak zorundadırlar. Söz konusu defterlerin e-defter yerine kağıt ortamında tutulması imkanı bulunmamaktadır. Bu açıklamalar çerçevesinde e-defter tutmak zorunda olan mükelleflerin zorunluluklarının başladığı tarihten itibaren vergisel ve hukuki anlamda sıkıntıya düşmemeleri ve cezai işlemlere maruz kalmamaları adına e-Deftere geçiş başvurularını zamanında yapmaları büyük önem arz etmektedir

 

Detaylı bilgi aşağıdaki gibidir.

 

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

Doç. Dr. Atilla UYANIK

Yeminli Mali Müşavir

Devamını oku...
 
Torba Kanun (Borç Yapılandırma,Kasa, Ortaklar Ch) PDF Yazdır e-Posta
Yönetici tarafından yazıldı.   
Pazartesi, 20 Ekim 2014 09:06

11 Eylül 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29116 (Mükerrer)

KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN

YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552                                                                                               Kabul Tarihi: 10/9/2014

MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “altı iş günü” ibareleri “otuz iş günü” şeklinde, aynı fıkranın beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.”

Son Güncelleme: Pazartesi, 20 Ekim 2014 13:37
Devamını oku...
 
<< Başlat < Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sonraki > Son >>

Sayfa 9 > 15